sağlık bakanlığı personel | personel sağlık | pbs sağlık | haberterapi

Atatürk Üniversitesi Lisans Tamamlama Ücret ve Kontenjanları

Lisans Tamamlama Programları ile bu programlara tahsis edilen kontenjanlar

Atatürk Üniversitesi Lisans Tamamlama Ücret ve Kontenjanları Eğitim

Atatürk Üniversitesi 10 Ağustos 2016 tarihli Sağlık Lisans Tamamlama Programı Kayıtları ile ilgili yaptığı duyuruda;

Atatürk Üniversite bünyesinde yürütülen Sağlık Lisans Tamamlama Programlarına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak yerleştirme verisi ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgiye bağlı olarak kamuoyu bilgilendirilecektir, denildi.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

2016-2017 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri

Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank veya Vakıfbank şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

 

Program Adı

Materyal Ücreti

Ödeme Türü

Lisans ve Önlisans Programları

Lisans

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım

290 TL

Dönemlik

İşletme

290 TL

Dönemlik

Sosyoloji

290 TL

Dönemlik

Sosyal Hizmet

950 TL

Dönemlik

Önlisans

Acil Durum ve Afet Yönetimi

290 TL

Dönemlik

Adalet

290 TL

Dönemlik

Bankacılık ve Sigortacılık

290 TL

Dönemlik

Bilgi Yönetimi

290 TL

Dönemlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

290 TL

Dönemlik

Çağrı Merkezi Hizmetleri

290 TL

Dönemlik

Çocuk Gelişimi

290 TL

Dönemlik

Dış Ticaret

290 TL

Dönemlik

Emlak ve Emlak Yönetimi

290 TL

Dönemlik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

290 TL

Dönemlik

İlahiyat

290 TL

Dönemlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

290 TL

Dönemlik

İşletme Yönetimi

290 TL

Dönemlik

Lojistik

290 TL

Dönemlik

Özel Güvenlik ve Koruma

290 TL

Dönemlik

Reklamcılık

290 TL

Dönemlik

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

290 TL

Dönemlik

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

290 TL

Dönemlik

Sosyal Hizmet

290 TL

Dönemlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

290 TL

Dönemlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

290 TL

Dönemlik

 

Sağlık Alanları Lisans Tamamlama Programları

Program Adı

Katkı Payı*

Materyal Ücreti

Dönemlik Toplam Ücret

Ödeme Türü

Sosyal Hizmet

35,5

914,5

950 TL

Dönemlik

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

35,5

714,5

750 TL

Dönemlik

Sağlık Yönetimi

35,5

714,5

750 TL

Dönemlik

 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,

a)Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,

b)Normal süresi içinde mezun olamayanlar materyal ücretine ek olarak dönemlik 35.5 TL katkı payı ücreti ödeyeceklerdir.

*2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

Not: Yabancı Uyruklu öğrenciler dönemlik 600 TL ödeyeceklerdir.

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANS TAMAMLAMA ÜCRET VE KONTENJANLARI

2015-2016 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri

Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ilgili Duyuru

Bakanlar kurulu tarafından kabul edilip, 25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” kapsamında olmak üzere;

1- Kararın 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması” hükmüne bağlı olarak

1-Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden, halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlardan katkı payı alınacak,

2-Başka bir yükseköğretim programından mezun olanlardan katkı payı alınmayacaktır.

2- Kararın 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “belirtilen süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.” hükmüne bağlı olarak normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerden katkı payı alınacaktır.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.08.2015 tarih ve 48186 sayılı yazısında belirtilen Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden katkı payı alınacaktır.

4- Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlara Dikey Geçiş Sınav (DGS) sonuçlarına bağlı olarak ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, önlisans mezunu oldukları, lisans programına kayıt hakkı kazandıkları, farklı seviyelerde öğrenim görecekleri hususları dikkate alınarak, bu öğrencilerden katkı payı alınmayacaktır.

5- Üniversitemiz bünyesinde yer alan örgün öğretim (gündüz) programlarına yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınmayacaktır.

6- Yabancı uyruklu öğrenci statüsü kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutar kadar öğrenim ücreti alınacaktır.

7- Af kanunu kapsamında kayıt yaptıran ve 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanunla düzenlenen öğrenim süreleri ile ilgili hükümden yararlanan öğrencilerden katkı payı alınmayacaktır.

8- Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülürken kapatılan Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama Programı öğrencilerinden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı ile İşletme Lisans Programına kayıtları yapılan öğrencilerin kayıtlı bulundukları programların ödeme usul ve esaslarına tabi olarak öğrenimlerini sürdürmeleri gerektiği hususu dikkate alınarak, bu öğrencilerden katkı payı alınmayacaktır.

NOT: “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” kapsamında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Sağlık alanında önlisans programlarından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından Atatürk Üniversitesi bünyesinde yeni lisans tamamlama programları açılmıştır.

Açıköğretim (3), uzaktan eğitim (3) ve yüz yüze eğitim (2) yoluyla yürütülecek toplam 8 program ile ilgili detaylar en kısa zamanda ilgili birimler tarafından duyurulacaktır.

2015 yılı lisans tamamlama programlarına başvuru yapan adaylar, tercih işlemlerini 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında e-Devlet şifresiyle https://yoksis.yok.gov.tr/BTS internet adresinden yapacaklardır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemleri sonucunda Üniversitemiz bünyesinde açılan sağlık lisans tamamlama programlarına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

 

Lisans Tamamlama Programları ile bu programlara tahsis edilen kontenjanlar

 

Birim / Lisans Tamamlama Programları

Kontenjan

Açıköğretim Fakültesi

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AÖF)

5.000

Sosyal Hizmet (AÖF)

2.500

Sağlık Yönetimi (AÖF)

10.000

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Perfüzyon (Uzaktan Eğitim)

50

Hemşirelik (Uzaktan Eğitim)

1.000

Ebelik (Uzaktan Eğitim)

500

Ziraat Fakültesi

 

Zootekni

50

Tarımsal Biyoteknoloji

50

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

2015-2016 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri

 

Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank veya Vakıfbank şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Bakanlar kurulu tarafından kabul edilip, 25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” kapsamında olmak üzere;

Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,

a) Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,

b) Normal süresi içinde mezun olamayanlar

 

materyal ücretine ek olarak dönemlik 35.5 TL katkı payı ücreti ödeyeceklerdir.

Not: Yabancı Uyruklu öğrenciler dönemlik 600 TL ödeyeceklerdir.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Eylul yagmur @Cocuk gelisimi lisans tamamlama

30 Ağustos 2016 22:32

Merhaba Ben on lisans cocuk gelisimi mezunu yum bu yil 2016 yilinda lisans tamamlama olarak diplama notu yuksek Olana 203 kisilik lisans tamamlama cocuk gelisiminden tamamlama verildi benim diplamam 2.36 yerlesemedim ve pek cok kiside yerlesemedi ayni hakkin acik ogretim olarak da verilmesini ve bu seferde cok sayida olmasini istiyorum 203 kisi kime yetcek birsuru cocuk gelisimi caresiz ve issiz lutfen yardimci olun okul rektorlerimizden ve devletimizden yardim istiyoruz cok caresiziz bizede bir mujdeli haber olsun acikogretim cocuk gelisimi lisans tamamlama hakki herkese verilsin lutfen bizleri duyun 2 yillik atamamiz olmuyor kaç yildir issiz caresiz umutsuz gelecege karamsar bakioz herkes soruyor nezaman atanacaksin buna verecek bir cevabimiz bile yok boynu bukuk caresiz duruyoz gelecege karsida gun gectikce biseyler olmadikcada karamsar bakioz onlisans cocuk gelisimi lisans tamamlamadikca hastaneye almiyorlar bizi atamamiz yok orgun tamamlamakta puanlari yuksek ve az ogrenci al

Sinem Arıcı @Çocuk gelişim bölümü

24 Ağustos 2016 12:22

Çocuk gelişim bölümünü dgs sınavı ile lisansa tamamlama programı açılacakmış bilgi verir misiniz lütfen

büşra yaşar @lisans tamamlama cocuk gelişimi

06 Nisan 2016 23:20

Lisans tamamlama şartlarınız nelerdir,çocuk.gelişimi vede puanlarınız?

Nizam YEŞİLTEPE @Öğrenci Katkı payının Ödeme Şekli

08 Eylül 2015 15:09

2015-2016 öğretim yılı için Atatürk Üniversitesi Eğitim fakültesi Hemşirelik proğramı lisans tamamlama bölümüne kayıt yaptıracam bizden istenilen ücret 950 tl olatak belirlenmiş vakıflar bankasında tc.ile başvurduğumda 436Tl.ödemem gerektiğini ikinci olarakta 514Tl.ödenmesi gerektiğini ama 514 Tlnin ne zaman ve nasıl ödeneceği konusu açık degil taksit mi yoksa o da peşinmi veya hangi zamanda ödenmesi gerekiyor. Bu konuda bilgisi olan bizlerle paylaşırsa sevinirim.

Hava Durumu

Namaz Vakitleri

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom