sağlık bakanlığı personel | personel sağlık | pbs sağlık | haberterapi

Sağlık Memurları 64. Hükümetten ne bekliyor.

Sağlık Memurları Derneği 64. Hükümetten taleplerini, siyasi partilere gönderdi. Seçim beyannamelerinde kendilerinin bu taleplerinin dikkate alınmasını istediler.

Sağlık Memurları 64. Hükümetten ne bekliyor. Siyaset

Sağlık Memurları Derneği 64. Hükumetten taleplerini, siyasi partilere gönderdi. Seçim beyannamelerinde kendilerinin bu taleplerinin dikkate alınmasını istediler.

Sağlık Memurları Derneğinin Siyasi Partilere gönderdiği işte o yazı;

 1. Sağlık Çalışanları denildiğinde sadece Doktor algısı değiştirilmelidir. Sağlık hizmeti sunumunun bir ekip çalışması olduğu ve bu ekipteki her unvandaki çalışanın değerinin olduğu anlaşılmalıdır.
 2. Sağlık Memurlarının SÜNNET yapabilmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler en kısa sürede çıkarılmalıdır.
 3. Sağlık işkolunda taşeron ve sözleşmeli personel istihdamı tamamen kaldırılmalıdır.
 4. Sağlık Hizmetleri Sınıfında memuriyete başlayan bütün Sağlık Personeline geriye dönük göreve ilk başladığı tarihten itibaren her yıl için 3 ay FİİLİ HİZMET ZAMMI verilmelidir.
 5. Sağlık Meslek Odaları ve Birlikleri kurulabilmesi için kanun çıkarılmalıdır.
 6. Bütün Sağlık Personeli Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamına alınmalı ve primleri işverenler tarafından ödenmelidir.
 7. 2012 yılında Sağlık Bakanlığınca RE’SEN ataması yapılan 7000 meslektaşımıza eski görev yerlerine dönme hakkı verilmelidir.
 8. Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için Sağlık Personeline şiddet uygulayanların yargılamalarının tutuklu yapılabilmesi ve verilecek hapis cezalarının sürelerinin üst ceza limitlerden uygulanabilmesi için yasal değişiklik yapılmalıdır.
 9. Lisans düzeyinde herhangi bir diplomaya sahip sağlık personelinin tamamının ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalıdır.
 10. Koruyucu Sağlık Hizmetlerine gerekli önem verilmeli, sağlık hizmeti sunumunun sadece hastanelerden ibaret olmadığı yeniden anlaşılmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinde görev yapan meslektaşlarımızın çalışma şartları ve gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.
 11. İl Sağlık Müdürlükleri ile İl Halk Sağlığı Müdürlükleri birleştirilmelidir. İl Sağlık ve İl Halk Sağlığı Müdürlükleri ile Kamu Hastaneleri Birlikleri arasındaki personel atama ve nakillerinin şeffaf, objektif ve hakkaniyete uygun olabilmesi için gerekli yasal mevzuat oluşturulmalıdır.
 12. Ek Ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, sabit ek ödeme taban maaşa eklenmeli ve ek ödemede adil dağılım yapılmalıdır. Tabip dışı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personel için performans kriteri ihdas edilmelidir.
 13. Sağlık Çalışanlarının gerek çalışırken gerekse de emekli olduktan sonra hayat standartlarının yükseltilebilmesi için OYAK modeline benzer bir Yardımlaşma Sandığı kurulmalıdır.
 14. Tıp Bayramı adı Sağlık Çalışanları Bayramı olarak değiştirilmelidir.
 15. Kamu Hastane Birliklerinde görev alacak personelin Sağlık Bakanlığı personeli olması, seçiminde ehliyet ve liyakat ölçülerine dikkat edilmesi ve sözleşmeli değil kadrolu istihdamı sağlanmalıdır.
 16. 2002-2015 yılları arasında Sağlık personelinin maddi imkânları yerinde saymış hatta geriye doğru gitmiştir. Sağlık Çalışanlarının maaş ve özlük hakları konusunda iyileştirici çalışmalar yapılmalıdır. Çalışma şartları iyileştirilmelidir.
 17. 1 Mayıs münasebetiyle İLO sözleşmesindeki şartların çalışanlara olumlu anlamda yansıyabilmesi için gerekli yasal mevzuat tamamlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

         Sağlık Memurları Derneği Şemsi Tebrizi Mah. Arif Topçuoğlu Sk. No:6/2 Karatay/KONYA Tel: 0.505.3858000

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Hava Durumu

Namaz Vakitleri

Haber Scripti: Medya İnternet | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom