Çelik, ''Her konuda doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz.''

Mil Belediye Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut ÇELİK, ''Hak ve Hukuk'a saygılı olduğumuz gibi Ahlak ve Edebide önemsiyoruz.''

PAYLAŞ

MİL BELEDİYE SEN GENEL BAŞKANI MAHMUT ÇELİK yaptığı yazılı açıklamasında; ''Mil-Belediye Sen belediye ve il özel idaresi çalışanları sendikası olarak bizler de 2019 Eylül ayı içerisinde kuruluşumuzu tamamlayarak Mil-Sen aile sendikası içerisindeki yerimizi aldık ve çalışmalarımıza başladık. Biz kırmak dökmek kavga etmek için yola çıkmadık, bilakis saygı, sevgi ve kardeşlik duyguları içerisinde memurların sorunlarını dile getirmek, o sorunlara çözümler üretmek ve hayırda yarışmak için yola çıktık. Çok şükür kurulduğumuz günden beri memur kardeşlerimizin de yoğun teveccühüne mazhar oluyoruz. 

Malum bazı sendikacılar, memur ve emeklilerin mali ve sosyal haklarını savunmak yerine, bir HUKUK devletinde yaşadıklarını unutarak var güçleriyle, her dönemde en iyi yaptıkları iş olan tehdit, şantaj, tayin ve mobbing girişimleriyle Mil-Belediye Sen’e üye olmak isteyen kamu çalışanlarına, üyelerimize ve dahi temsilcilerimize gözdağı vermekle uğraşmaktadırlar. Anayasamızın 51.Maddesinde “Hiç kimse bir sendikaya üye olamaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” denilerek sendikal haklar güvence altına alınmıştır. Yine 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18.Maddesinde “Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.” Denilerek farklı sendikalara üye olan memurlar arasında ayrımcılık yapılamayacağı, sendika tercihi sebebiyle hiç kimseye farklı davranılamaması gerektiğini belirtilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanununa göre de çalışanlara sendikal baskı yapmak suçtur ve bu suçu işleyenler hapis cezasıyla cezalandırılır. TCK 118.Maddesinde “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” denilmektedir. TCK 119.Maddesinde ise bu suçun “Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,  işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.”  denilmektedir. Bu vesileyle bir defa daha hatırlatmak isterim ki, “herhangi bir sendikaya üye olmak veya üyelikten çekilmek, sendikaların organlarında görev alarak faaliyetlerde bulunmak, her kamu çalışanının en doğal hakkıdır”. Bu hak herhangi bir şekilde engellenemez! Bu hakkı engellemeye kalkışmak, en hafif deyimle hem kamu çalışanlarına hem de kamudaki yöneticilere yapılacak en büyük saygısızlıktır. Bu tür işlerde  gönüllülük ve rıza esastır. Zorla ve zorbalıkla bir yere varılamaz. Mil-Belediye Sen olarak ilerleyişimizi, büyümemizi ve kamu çalışanlarının gönüllerinde taht kurmamızı, ne malum sendikaların mali güçleri ne de gayri ahlaki girişimleri engelleyebilir. Kararlıyız; ülkemizde rantsız, entrikasız, menfaatsiz gerçek anlamda memur sendikacılığının nasıl yapıldığını herkese göstereceğiz.
Mil-Belediye Sen olarak Hak ve Hukuk’a saygılı olduğumuz gibi Ahlak ve Edebide önemsiyoruz. Her konuda doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek bir sendikal anlayışla yola çıktık. Sadece kendi üyelerimizin hakkını savunan sendika değil, haklı olan her kimse onun hakkını savunan bir sendika olacağız. Bu vesileyle sendikamızın da adı içerisinde geçen  'Manevi, İlkeli, Liyakatli' kelimelerine uygun faaliyetler icra edeceğiz. Bu gün memur atamaların çoğunda mülakatın söz konusu olduğunu görüyoruz. Toplumumuzda ‘bir yerde mülakat varsa, o işe girecek kişi önceden bellidir’ gibi bir algı var. Yapılan uygulamalara bakıldığında toplumumuzun bu konuda çok da haksız olmadığını görüyoruz. Kurum içi yükselmelerde olsun, atamalarda olsun, yazılı sınavlarda çok yüksek puan anların değil mülakatlarla yandaş düşünceye sahip olanların veya adamı olanların seçildiğini görüyoruz. Bunun için de ‘mülakat değil, liyakat’ diyoruz.
Sendikalar üyelerinin maaşlarından kesilen aidatlarla faaliyet yürütürler. Mevcut sendikalara baktığımızda bir milyon üyeli sendikalar var. Bunların gelirleri göz önüne alındığında çok yüksek rakamlar ortaya çıkıyor. Buna karşılık yıllardır aidat toplayan sendikaların üyelerinin menfaatlerine zerrece dokunacak kalıcı bir hizmet yapmadıklarını görüyoruz. Bunca toplanan maddi kaynağa rağmen ortada ne tek bir öğrenci yurdu var, ne de tek bir konukevi... Üyelerin tepkilerini azaltmak için zaman zaman lüks otellerde göstermelik çeşitli toplantılar, eğitimler yapılmakta ki bu toplantı ve eğitimlere çağrı konusunda yine tüm üyelere adaletli davranılmamakta, sendikadaki yöneticilere yakın isimler çağırılmaktadır. Sendikaların mali kaynakları lüks ve şatafat içerisinde lüzumsuz yerlere harcanarak tüketilmektedir ve israf edilmektedir. Biz üyelerimizden toplanan aidatların tamamını, tüm üyelerin denetleyebileceği harcama şeffaflığı içerisinde, yine üyelerimizin menfaatine olacak hizmetlerde kullanmayı planlıyoruz. Bu bağlamda biz üyelerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla yerleştirebilecekleri öğrenci yurtları, içerisinde misafirhane toplantı ve düğün salonları, havuz, spor salonu, lokanta, kafe ve kreş gibi kullanım alanları bulunan sosyal tesisler inşa etmeyi istiyoruz.
Mil-Belediye Sen olarak bizler alışıla gelmiş sendikacılık anlayışını da değiştirmek istiyoruz. Yine sendika yöneticilerinin uçuk maaşlar almasının önüne geçeceğiz. Sendikamızdaki yönetici daha önce bulunduğu kadroda ne kadar maaş alıyorsa sendikadaki görevinde de o kadar maaş alacak. Sendikacıların maaşlarını istedikleri gibi % 80-100 arttırılabilme kolaylığını kaldıracağız. Memur ne kadar zam alıyorsa sendika ve sendika şubelerinin yöneticileri de o kadar zam alacak. Bu vesileyle sendikacı memur zammı pazarlığını yaparken kendi maaş zam pazarlığını da yapmış olacak, tepki verirken kedi maaşı için de tepki verecek, üyesinin hislerine tercüman olacak. Yine Mil-Belediye Sen olarak bizler, üç dönem kuralını getiriyoruz. Hiçbir sendika yöneticisi koltuğa çakılıp kalmayacak, saltanat süremeyecek.
Başkanlıklarını sağlama almak için türlü türlü Ali Cengiz oyunlarına başvurmaktan geri durmayan, milyon liralık genel merkez ve lüks makam araçlarına sahip olan, milyonlarca liralık bütçelere hükmeden sendika yöneticilerinin Mil-Sen ailesinin var oluşundan bu kadar ürkmeleri ve rahatsız olmaları, saltanatlarının çatırdayacaklarına dair endişelerinin bir sonucudur.
Mevki ve makam kaygısı taşımadan memur sendikacılığında yeni bir sayfa açmak için çıktığımız bu yolda, emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan memur kardeşlerime diyorum ki, sen de politik yalanlardan, siyasi oyunlardan bıktıysan, ideolojik saplantılardan tiksindiysen,  sözü başka işi başka olanlardan bunaldıysan, Hakka Hak batıla batıl diyorsan, zalimin karşısında mazlumun yanındaysan, Milli ve Manevi değerlerimize önem veriyorsan, insanı insan yapan değerleri savunuyorsan, her canlıyı seviyor ve koruyorsan, yarınlar için güzel günlerin hayalini kuruyorsan, Büyük Türkiye özlemindeysen; sağ, sol, siyaset, ticaret, senin ki, benim ki, ötekiler, berikiler, şucu bucu demeden, Hak, Hukuk, Adalet için, Arkadaşlık, Dostluk, Samimiyet için gelin birlikte hareket edelim. Hiçbir siyasi partinin esiri olmadan, gerçek anlamda memur sendikacılığı yapmak için çıkmış olduğumuz bu yolda tüm memur kardeşlerimi bu bayrak altında toplanmaya davet ediyorum. Gelin hep birlikte, sendikacılıkta oluşan  olumsuz önyargıyı yıkalım. Rantsız, entrikasız, menfaatsiz, gerçek anlamda memur sendikacılığının yapılabileceğini herkese gösterelim.'' dedi.


Mahmut ÇELİK
Mil-Belediye Sen Genel Başkan Yardımcısı

Haber Terapi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN