2016 KPSS ile 4 Bin 920 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı'nın 2016/3 KPSS ile 4 bin 920 personel alınacağı bildirildi.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

2. Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.Tercih süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla,sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

4. Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

5. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler içinhttp://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır.

6. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: "...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: "...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Birim bazında liste için tıklayın.

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI

Pozısyon unvanı

Öğrenim düzeyi

Toplam

 
 

Biyolog

Lisans

16

 

Çocuk gelişimcisi

Lisans

11

 

Diyetisyen

Lisans

49

 

Ebe

Lisans

473

 

Ergoterapist (iş ve uğraşı terapisti)

Lisans

6

 

Fizyoterapist

Lisans

165

 

Hemşire

Lisans

1983

 

Odyolog

Lisans

6

 

Perfüzyonist

Lisans

6

 

Psikolog

Lisans

23

 

Sağlık fizikçisi

Lisans

14

 

Sağlık memuru toplum sağlığı

Lisans

99

 

Sosyal çalışmacı

Lisans

25

 

Ebe

Ortaöğretim

34

 

Hemşire

Ortaöğretim

669

 

Sağlık memuru acil tıp teknisyeni

Ortaöğretim

155

 

Sağlık memuru anestezi teknisyeni

Ortaöğretim

99

 

Sağlık memuru çevre sağlığı teknisyeni

Ortaöğretim

4

 

Sağlık memuru laboratuvar teknisyeni

Ortaöğretim

38

 

Sağlık memuru röntgen teknisyeni

Ortaöğretim

35

 

Sağlık memuru tıbbi sekreter

Ortaöğretim

12

 

Hemşire

Önlisans

34

 

Sağlık teknikeri acil tıp teknikeri

Önlisans

177

 

Sağlık teknikeri adli tıp teknikeri

Önlisans

5

 

Sağlık teknikeri ağız ve diş sağlığı teknikeri

Önlisans

12

 

Sağlık teknikeri ameliyathane teknikeri

Önlisans

10

 

Sağlık teknikeri anestezi teknikeri

Önlisans

297

 

Sağlık teknikeri çevre sağlığı teknikeri

Önlisans

8

 

Sağlık teknikeri diş protez teknikeri

Önlisans

14

 

Sağlık teknikeri diyaliz teknikeri

Önlisans

14

 

Sağlık teknikeri eczane teknikeri

Önlisans

8

 

Sağlık teknikeri elektronörofizyoloji teknikeri

Önlisans

5

 

Sağlık teknikeri evde hasta bakımı teknikeri

Önlisans

6

 

Sağlık teknikeri fizik tedavi teknikeri

Önlisans

29

 

Sağlık teknikeri iş ve uğraşı teknikeri

Önlisans

5

 

Sağlık teknikeri laboratuvar teknikeri

Önlisans

139

 

Sağlık teknikeri odyometri teknikeri

Önlisans

31

 

Sağlık teknikeri patoloji teknikeri

Önlisans

13

 

Sağlık teknikeri protez/ortez teknikeri

Önlisans

14

 

Sağlık teknikeri radyoloji teknikeri

Önlisans

136

 

Sağlık teknikeri radyoterapi teknikeri

Önlisans

5

 

Sağlık teknikeri tıbbi sekreter

Önlisans

28

 

Sağlık teknikeri yaşlı bakım teknikeri

Önlisans

8

 

Toplam

 

4920

 

Birim bazında liste için tıklayın.

 

mebpersonelleri.net

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN