2016 Şubat döneminde öğretmen olarak atananlar hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 Şubat Dönemi öğretmen olarak atananlarla ilgili duyuruyu yayınladı.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Sağlık Bakanlığı TKH Kurumu tarafından 2016 Şubat döneminde öğretmen olarak atanmış olanların muvafakat işlemleri hakkında yapılacak işlemler yayımlandı.

2016 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

 

Kurumumuza bağlı hastanelerde/ağız ve diş sağlığı merkezlerinde kadrolu (sözleşmeli personel hariç) olarak görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına mensup (ebe, hemşire, sağlık memuru vs.) personelin 2016 yılı Şubat dönemi öğretmen atamalarına ilişkin muvafakat işlemleri Kurumumuz merkez teşkilatınca yapılacaktır.

Bu bağlamda genel sekreterliklerimizin veya sağlık tesislerimizin sağlık hizmetleri sınıfına mensup personele muvafakat verme yetkisi bulunmamaktadır. Muvafakat talebine ilişkin müracaatlar ataması yapılan personel tarafından şahsen veya noter onaylı vekâletname ibrazı ile birlikte olmak kaydıyla vekil tayin edilen kişiler tarafından yapılabilecektir.

Muvafakat talepleri için; ilanımız ekinde yer alan EK 4/b Muvafakat Belgesinden 2 (iki) nüsha doldurulup, Kurumumuz Gelen Evrak Birimine (Kurum Ek Bina) ve İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı Evrak birimine (Kurum Ana Bina Zemin Kat 101 nolu oda) giriş yaptırılmasına müteakip Muvafakat İşlemleri Birimine (Kurum Ana Bina B1 Kat 135 nolu oda) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İkinci aşamada ise; muvafakat belgesi alan personelimiz için tebligat (ayrılış) yazışmaları yapılmadan kadrolarının bulunduğu kurumlardan ayrılışları yapılmayacaktır. Bu nedenle öğretmenlik atamaları yapılan personelin kadrolu atamalarının yapıldığı (eğitim amaçlı değil) ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden Kurumumuza hitaplı ve atama kararlarının ekinde yer aldığı üst yazıların asıllarının Kurumumuza ulaştırması gerekmektedir. Kurumumuza ulaşan atama kararlarının da yer aldığı üst yazılar neticesinde personelin görev yaptığı tesisin bağlı olduğu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine tebligat yazıları yazılacaktır.

Konuyla ilgili irtibat telefonlarımız 0 312 705 11 67 – 0312 705 10 45

 İrtibat adresimiz Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi 1407 Sokak Balgat/Çankaya-ANKARA

Önemle duyurulur.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN