Başasistan Atanma Talebi Dilekçeleri İçin Ek Süre Verilmesi

Başasistanlık kadrolarına mağduriyetlerin giderilmesi bakımından başvuru yapamamış olan adaylar için ek başvuru süresi verilmesi kararlaştırılmıştır.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda;

Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerinde açık bulunan başasistanlık kadrolarına atama yapmak maksadıyla 11.01.2015 tarihinde yapılan yazılı bilim sınavında başarılı olan adaylar 17-18-19 Eylül 2015 tarihinde sözlü sınava alınmışlardır. Sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaya hak kazandıkları sağlık birimleri 27.10.2015 tarihinde yapılan ilanla duyurulmuş ve 16.10.2015 tarihine kadar atanma başvurusunda bulunmaları istenilmiştir.

Ancak sınavda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan bazılarının adres bilgilerindeki değişiklikler, sınavın süreç olarak uzun bir zamana yayılmış olması ve bazı başvuru sahiplerinin yer değişikliği ve benzeri nedenlerle süresi içerisinde başvuruda bulunamadıkları görülmüştür.

Bu nedenle mağduriyetlerin giderilmesi bakımından başvuru yapamamış olan adaylar için bir defaya mahsus olmak üzere ek başvuru süresi verilmesi uygun görülmüştür.

Atanmaya hak kazandığı halde başvuruda bulunamayanların başvuru yapabilmeleri için 23.11.2015 tarihinden 27.11.2015 tarihine kadar ek başvuru süresi verilmiştir.

Başvuramayan adayların başvuruları 23.11.2015 tarihi saat 09:00’da başlayıp 27.11.2015 tarihi mesai saati bitiminde (saat 18:00) sona erecektir. Ek başvuru süresi içerisinde atanma başvurusu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.         

Başvuru sahiplerinin başvuru ve atama şartlarını taşıyıp taşımadıkları atama aşamasında tekrar değerlendirilecektir.          

Atama işlemleri için;

Bakanlık Kurumlarında çalışan adaylar atanma başvurularını bir dilekçe ile;

Bakanlık Kurumlarında görev yapmayan adaylar ise, dilekçelerine nüfus cüzdanlarının örneğini ekleyerek doğrudan Kuruma (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) ulaştıracaktır.

Başvurular bizzat yapılabileceği gibi posta, kargo vb. yoluyla da yapılabilir. Ancak (Posta, kargo vb. aracılığı ile dilekçelerin gönderilmesi durumunda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir.) başvuru süresi içerisinde Kurum (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) evrakına intikal etmeyen dilekçe sahipleri hakkında herhangi bir atama işlemi yapılmayacaktır. 

İletişim: TKHK Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı

0 312 705 20 31 - 0 312 705 20 43

Adres: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Nasuh Akar Mh. Ziya Bey Cd. 1407 Sk. No: 4 Balgat/ANKARA

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN