Diş Hekimleri Birliğinden burs duyurusu

Burs için başvurmak isteyen öğrencilerin, aşağıdaki formu doldurarak, e-mail veya faks yoluyla Diş Hekimleri Birliğine ulaştırması gerekiyor. Son başvuru tarihi 09 Ekim 2015 olarak belirlenmiş durumda.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Türk Dişhekimleri Birliği, Diş Hekimliği Fakültesine yeni başlayan 1. Sınıfı okuyan 10 öğrenciye burs veriyor. Diğer yıllarda olduğu gibi bu yılda 1. sınıfta okuyan 10 öğrenciye karşılıklı olarak eğitim bursu verilecek.
Burs için başvurmak isteyen öğrencilerin, aşağıdaki formu doldurarak, e-mail veya faks yoluyla Diş Hekimleri Birliğine ulaştırması gerekiyor. Son başvuru tarihi 09 Ekim 2015 olarak belirlenmiş durumda.

Başvuru için iletişim adresleri;

E-mail  : [email protected]
Tel       : 0312 435 93 94
Fax      : 0312 430 29 59

 

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI
BURS BAŞVURU FORMU

BURS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİNİN;
ADI                                                                : …………………………………………..………
SOYADI                                                        : ………………………………………….……….
MEDENİ DURUMU                                      : ………………………………………….……….
ANA ADI                                                       : …………………………………………….…….
BABA ADI                                                    : …………………………………………….…….
FAKÜLTE ADI                                              : …………………………………………….…….
SINIFI                                                                        : …………………………………………….…….
NUMARASI                                                   : …………………………………………….…….
ADRESİ                                                         : …………………………………………….…….
                                                                         ..……………………………………….….…….
                                                                         …..………………………………….…….…….
TELEFON NUMARASI                                 : …………………………………………….…….
EBEVEYNLER HAYATTA MI?                    : Anne………………..…, Baba ……….………...
AİLESİNİN ADRESİ                                      : …………………………………………….…….
                                                                                   ……………………………………..……….…….                                                                  ………………………………………..…….…….

ANNESİ ÇALIŞIYOR MU?                           : Evet            Hayır            Emekli ANNESİ ÇALIŞIYOR İSE MESLEĞİ                                : …………………………………………..………

BABASI ÇALIŞIYOR MU?                           : Evet            Hayır            Emekli BABASI ÇALIŞIYOR İSE MESLEĞİ                                : …………………………………………..………
AİLENİN AYLIK GELİR DURUMU                         : …………………………………………..………
KARDEŞ SAYISI                                           : …………………………………………..………
ÇALIŞAN KARDEŞ SAYISI                          : …………………………………………..………
OKUYAN KARDEŞ SAYISI                         : …………………………………………..………

(Hangi Öğretim Kurumunda?)                                    :İlköğretim..…, Ortaöğretim…..., Üniversite….…

AİLENİN İKAMET ETTİĞİ KONUT                         : Kendi malı                Kira
AİLENİN SAHİP OLDUĞU
GAYRİMENKULLER                                                : …………………………………………..………

AİLEYE AİT OTOMOBİL VAR MI?             : …………………………………………..………
(Varsa modeli ve yılı)

ÖĞRENİM GİDERLERİNİ
KİM KARŞILIYOR?                                      : …………………………………………..………

LİSEDE PARASIZ YATILI VEYA
BURSLU OKUDU MU?                                : …………………………………………..………

BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMDAN
BURS ALIYORMU?                                      :Evet              Hayır

BURS ALIYORSA HANGİ KİŞİ/KURUMDAN

VE MİKTARI                                                 : …………………………………………..………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI

ÖĞRENCİ BURSU KEFALET SENEDİ

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından ……………………….’a Aralık-Şubat-Nisan-Haziran aylarında 4 eşit parçaya bölünerek verilecek olan 1000 TL burs gayri kabili rücu olarak müşterek borcumuzdur. Bu senedin arkasındaki sorumluklarımızı okuyup kabul ederek taksitlerimizi her ayın sonuna kadar ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul taahhüt ederiz. Taksitlerden herhangi birisini vadesinde ödemediğimiz takdirde herhangi bir ihtira gerek almaksızın bakiye borcumuzun muacceliyet kazanacağını ve bu tarihten itibaren yasal gecikme faizi ödemeyi, yetkili olarak kabul ettiğimiz ………………………….. Mahkeme ya da icra dairelerine başvurulduğu takdirde ise ayrıca tüm borç üzerinden yüzde 25 cezai şart ödemeyi şu anda maaş, ücret v.s. gibi haklarımızın hacizli olmadığını, olduğu takdirde bile ayrıca ¼ oranında kesilmesine muvafakat ettiğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

BORÇLUNUN :

Adı ve Soyadı : ………………………………. Fakültesi : …………………………………

Ev Adresi        : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Fakülte Telefonu : …………………………...………

 İmzası                  : ……………………………………

Ev Telefonu         : ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

1. KEFİL 2. KEFİL

Adı Soyadı :…………………………… Adı Soyadı :……………………………..….........

Aylık Net Ücreti :…………………….. Aylık Net Ücreti :…………………………..........

Ev Adresi :……………….…………...  Ev Adresi :………………………... ………..........

 ………………………………………                      ………….……………………………..

Ev Tel :……………………………..       Ev Tel : ………….………………………………

İş Adresi, Memuriyeti : ……………………….………………………………………

İş Adresi, Memuriyeti : ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….. ………………………..

İş Tel :…………………………….. . İş Tel : ………………………………………..

İmzası :……………………………… İmzası : ………………………………………..

 

 

……………Dairesi veya Müessesesi Müdürü

……………Dairesi veya Müessesesi Muhasebecisi Maaş Tahakkuk Sorumlusu veya Mutemedi Maaş Tahakkuk Sorumlusu veya Mutemedi Adı Soyadı : ………………………………..

Tarih : ……………………………….

Resmi Mühür ve İmza

 

 

……………Dairesi veya Müessesesi Müdürü

……………Dairesi veya Müessesesi Muhasebecisi Maaş Tahakkuk Sorumlusu veya Mutemedi Maaş  Tahakkuk Sorumlusu veya Mutemedi Adı Soyadı : ………………………………..

Tarih : ……………………………….

Resmi Mühür ve İmza

 

NOT : Borçlu ve müşterek borçlu ve müteselsil kefiller imza edeceklerdir.

 

                 

 

                     

 

                                                                                      

  

 

 

TAAHHÜTNAME

 

                           Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Öğrenci Bursu Yönetmeliği’nde
   belirtilen;

a.) Bursun kesilmesini gerektiren hallerde o güne dek almış olduğum burs miktarını bursun kesildiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte bir yıl içerisinde ödemeyi,

b) Mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlayacak geri ödeme yükümlülüğünün, başladığı tarihten itibaren aldığım en son aylık burs miktarını burs aldığım ay sayısınca ve her ayın en son işgünü akşamına kadar ödemeyi, taksitlerden herhangi birini vadesinde ödemediğim takdirde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın bakiye borcumun muacceliyet kazanacağını ve bu tarihten itibaren yasal gecikme faizi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

…… / …… / …….
Adı, Soyadı    
İmza  

 

 

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN