Eşit işe eşit ücret bağlamında APK uzmanları üvey evlat mı?

ADYED, Araştırmacı ile APK uzmanlarının aleyhlerine oluşan ücret adaletsizliği ve dengesizliğinin giderilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

PAYLAŞ

Araştırmacılar Dayanışma Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (ADYED) yaptığı açıklamada,

"Bizler, yıllarca Sağlık Bakanlığında orta ve üst düzey yöneticilik kadrolarında; şube müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve müdür yardımcısı gibi idari kadrolarda çalışmakta iken 2011 yılında 6223 sayılı yetki kanunu çerçevesinde çıkarılan 663 sayılı KHK ile mali olarak mağdur edilen, statü kaybına uğratılan ”Araştırmacı” kadrolarına atananlarız.

17.01.2014 tarihli ve 6514 sayılı kanun ile 663 sayılı KHK ye ek bir madde eklenmiş ve Araştırmacıların mali hakları tekrar verilmiş iken, 20.02.2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanun 27.02.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşmış olup "Özel Kanun hükmü Genel Kanunla” yok sayılmıştır. Böylece aynı ay içinde Araştırmacılar bir kez daha müktesep haklarında mali kayba uğramışlardır.

2011 ve 2015 yıllarında da  657 sayılı Kamu Personeli Kanununun ”Eşit İşe Eşit Ücret” amacıyla yeniden yapılandırılması çalışmasında sorunlara çözüm getirmek yerine aynı işi yapanlar arasında "eşit ünvana eşit ücret" gerçekleşmiş olup ,ücret uçurumu ve üretken olmayan aynı işi yapan, birden çok ünvanlı kadrolar oluşmuştur.

-Araştırmacıların KHK ile getirilen düzenleme sonucu maruz kaldıkları ücret adaletsizliğinin giderilmesi ,birçok Bakanlık da olduğu gibi bir üstü olan Daire Başkanı ile arasında oluşan ücret farkının, Daire Başkanı ile Genel Müdür Yardımcısı arasında olduğu gibi makul bir düzeye getirilmesi gerekmektedir. Araştırmacı olarak atanmış sayılan personel ile şube müdürü, kariyer uzmanı ile daire başkanı arasındaki mali farkın büyüklüğü de kamuoyunun malumlarıdır.

-APK uzmanı kadrosunda çalışanlar arasında da farklı uygulamalar mevcut olup İçişleri Bakanlığında ve TRT de “Kariyer Uzmanı” kadrosuna geçiş hakkının APK uzmanlarınada verilmesi hakkaniyeti sağlayacaktır. Böylelikle diğer kamu kurumlarında değişik ek göstergelerle (2200-3000-3600 gibi ) çalışan APK uzmanları arasında da gelir adaletsizliği giderilmiş olacaktır.

Sağlık Müdürlüklerinde sözleşmeli “ Uzman ” kadrolarına dışarıdan personel alarak istihdam sağlanırken, teşkilatta bulunan Araştırmacı ve APK Uzmanlarından yararlanılmaması kamuda israfa sebep olmaktadır. Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi, kaynak kullanımında israfın önlenmesi için isthdamda  bu kadrolardan da  yararlanılması uygun olacaktır..

Ülkemizin bulunduğu şartlarda; kamu kaynaklarının verimli kullanılması, binlerce personel arasındaki gelir uçurumunun giderilmesi, atıl ve pasif olan kamu kadrolarının üretken, aktif hale getirilmesi önemli bir kamu yararı sağlayacaktır. Ayrıca birlik ve beraberliğin, aidiyet duygusunun büyütülmesine, mobbing duygu ve psikolojisinden kurtulmalarına önemli katkısı olacaktır. Bu mağduriyeti yaşayan  personel ve aileleri düşünüldüğünde,  binlerce kişi yapılacak düzenlemeleri beklemektedir.

Son yıllarda ülkemizin üzerinde oynanan kirli oyunlar neticesi çok sayıda kamu personeli görevinden atılmış ya da  açığa alınmıştır.Kamuda oluşan bu açığın yetişmiş, nitelikli, tecrübeli ve daimi Devletinin yanında yer alan Araştırmacı ve APK Uzmanlarının, yapılacak bir kanuni düzenlemeyle “Kariyer Uzmanı” kadrolarına alınarak,  binlerce Milli Güç Unsuru personelin üretken hale getirilmesi Milli Menfaatler açısından da yararlı olacaktır.

Araştırmacı ile APK uzmanlarının aleyhlerine oluşan ücret adaletsizliği ve dengesizliğinin giderilmesi, mali mağduriyetlerin önlenmesi, özlük ve mali haklarının TSK'den ayrılıp Araştırmacı kadrolarına atananlar gibi eski kadro ve unvanları temel alınarak belirlenmesi veya İçişleri Bakanlığı ve TRT Teşkilat yasalarında olduğu gibi Strateji Uzmanı (kariyer uzmanı) olarak atanmalarının sağlanması, eski görevlerine dönmek isteyenlerin kariyerlerine uygun mühendis mimar vb. veya en son görev yaptıkları kadro unvanlarına dönmeleri veya KHK'ler öncesi Kadro unvanlarına iade edilmeleri ile geçmişte yaptıkları görev unvanlarına göre kazanılmış özlük haklarının geri verilmesi yüksek müsaadenizle arz ve talebimizdir. "

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN