Devlet Memurları Kanunu Haberleri

Devlet Memurları Kanunu Haberleri

657 Sayılı Kanunda yapılacak 7 maddelik değişiklik ne getiriyor?

Bakanlar Kurulunca, 7 Ocak 2016 tarihinde Meclise sevk ettiği torba kanun tasarısında, 657 sayılı Kanunda 7 maddelik değişiklik öngörülmekte.

Danıştaydan üniversitedeki hekimler için nöbet ücreti kararı

Yüksek Mahkeme bir üniversite hastanesinde Yükseköğretim Kanunu'na göre çalışan kadın doğum uzmanına nöbet ücreti verilmemesini hukuka aykırı buldu

Memurun yıllık izin günleri artıyor

2016 yılında devlet memurları kanunda yapılan önemli reformlar uygulanmaya başlanacak.

Danıştay’dan şiddet mağduru sağlık çalışanına 'açıklama özgürlüğü'

Danıştay 15. Dairesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının basınla paylaşılmamasını düzenleyen genelgenin yürütmesini durdurdu.

KPSS 2015/3 Tercih Kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır.

Sözleşmeli hemşire alımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınarak ücretleri özel bütçeden karşılanmak üzere 7 (yedi) hemşire alınacaktır.