Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Haberleri

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Haberleri

Devlet Memurlarının yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe konulmuştur.

Stratejik sağlık personeli için emsal karar.

Danıştay, hekimlerin “stratejik personel” olarak tanımlanmasıyla atama ve nakillerde ayrımcılığa uğratılmalarına sebep olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gerektiğine karar verdi.