Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Bacaksız: Haklarımızı sıfırlatmayacağız!

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, 'Haklarımızı, güvencelerimizi, geleceğimizi sıfırlatmayacağız!'

PAYLAŞ
Haber Terapi -

64. Hükümet, 211 başlıktan oluşan eylem planını açıkladı. AKP Hükümetinin eylem planında, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’na (GAST) bağlı olarak, yabancı sermayenin çıkarlarına uygun yasal zemini hazırlayabilmek için her şey yapılmış!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Personelinin mağduriyetleri ortadayken, sorunları düzeltmeye yönelik bir tane eylem planı yok. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması yok, ek göstergelerin yükseltilmesi yok, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürecek maaş artışı yok, yıpranma payı hakkı yok, güvenceli kadro yok, yok, yok…

Neler var?

Yıkım var!

657 sayılı DMK’da planlanan değişikliklerle, kamuda işçi-memur-sözleşmeli ayrımına son veriyoruz tuzağı var.

Üst düzey bürokratlar hariç tüm memurların ‘’Kamu Çalışanı’’adı altında kazanılmış haklarının yok edilmesi, kadro güvencesiz, ücret güvencesiz çalıştırılmasına yönelik anayasal ve yasal değişiklik planları var.

Esnek, kısmi zamanlı ve çağrı usulü gibi kuralsız çalıştırma şekilleri var.

Fazla mesai ve ek ödeme ücretlerinin kaldırılması var.

Aylık temel maaş yerine performansa dayalı aylık ücret belirlemesi var.

Uydurma performans değerlendirmesi ile sözleşme feshinin sağlanması “kul” tipi çalışan yaratma ve keyfi işten çıkarmaların önünün açılması var.

Görevine son verilen, görev yeri değiştirilen çalışanın mahkeme kararıyla geri dönmesi yolunun tamamen kapatılması var.

Kamuda istihdamı azaltmak var…

Hazırlanan eylem planıyla; Anayasamıza, Cumhuriyetimize ve kurumlarına saldırılıyor, devletin asli görevi niteliğinde olan kamusal hizmetlerden devlete el çektiriliyor. Sağılıkta dönüşüm programı ile paramparça edilen sağlık kurum ve kuruluşları, son aşamada yerel idarelere, yerel idarelerden özel sektöre devri sağlanmaya çalışılıyor.

Hükümet, sosyal hukuk devleti anlayışını tümden terk ederek; Devleti şirket, ülkeyi pazar, kamusal hizmetleri ticaret aracı, halkı müşteri, emekçileri de köle yapma isteğini açıkça ilan etmiştir.

Bu büyük yıkıma karşı, yandaşlığı reddeden tüm emekçileri, sendika ve konfederasyonları ortak mücadeleye davet ediyoruz.

Genel Sağlık-İş,  Anayasa ve çalışma yaşamına ilişkin yasalarda yapılacak değişikliklere karşı halkın ve emekçilerin haklarını, güvenli geleceğini koruma mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN