Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden Değişiklik

Hacettepe Üniversitesi ön lisans, lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

YÖNETMELİK

 Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM­-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim­-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) 2013­2014 öğretim yılından itibaren öğrenime başlayan öğrenciler sadece AKTS’ye tabidirler. Bu öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıl en fazla 30 AKTS kredili, üçüncü yarıyıldan itibaren lisans öğrencileri en fazla 42 AKTS kredili ders alabilirler. Öğrenciler, iki yıllık programlarda üçüncü yarıyıldan, dört yıllık programlarda yedinci yarıyıldan, beş yıllık programlarda dokuzuncu yarıyıldan itibaren en fazla 48 AKTS kredili ders alabilirler. Ancak, mezuniyetine 60 AKTS’lik dersi kalan diğer dönem öğrencileri de ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararıyla 48 AKTS’yi  geçmemek üzere ders alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

                                    Tarihi                                                      Sayısı                               

1

16/11/2012

28469

2

17/2/2013

28562

3

12/5/2013

28645

4

23/5/2013

28655

5

24/9/2013

28775

6

6/11/2013

28813

7

9/3/2014

28936

8

11/10/2014

29142

9

10/8/2015

29441

10

6/6/2016

29734

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN