İnönü Üniversitesi lisans tamamlama kayıtları kolaylaştırıldı

İnönü Üniversitesine yapılacak Ebelik-Hemşirelik uzaktan eğitim lisans tamamlama kayıt işlemlerinde şahsen müracaat etme zorunluluğu kaldırıldı. Vekalet veya kargo ile kayıt işlemleri yapılabilecek.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Hemşirelik ve Ebelik Lisans Tamamlama Programına Kayıt Yaptıracak Adayların Dikkatine!
 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

EBELİK VE HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI KAYIT İŞLEMLERİ

 

KAYIT İŞLEMLERİ

Lisan Tamamlama kayıtları 11 Ağustos 2016 - 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında https://ibs.inonu.edu.tr/on-kayit  adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GÖNDERİLECEK BELGELER

 • Önlisans Diplomasının / Geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya aslı gibidir hali (ıslak imzalı)
 • Ön Kayıt Başvuru formu (https://ibs.inonu.edu.tr/on-kayit )
 • Katkı Payı ve Materyal ücretinin yatırıldığını gösteren Banka dekontu veya ATM çıktısı 
 • Engelli durumu veya gazi şehit yakınlığı bulunuyorsa bu bilgiyi belirten belge

Öğrencilerimiz Katkı Payı ve Materyal ücretlerini yatırdıktan sonra yukarıda belirtilen belgeleri aşağıda beliritilen adrese posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Merkez Kampüs Battalgazi /MALATYA  

Kargo ile gönderilecek evraklarda son gönderim tarihi 19 Ağustos 2016 dır. (Evrakları belirtilen tarihler aralığında kargo ile gönderen öğrencilerin işlemlerinde kargo gönderim tarihi dikkate alınacaktır.

Önemli Bilgi : Ön Kayıt Yapmayan Öğrencilerimizin Katkı Payı ve Materyal ücretleri borçları bankada gözükmeyecektir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

KAYIT BELGELERİNİN ONAYI

 • Müdürlüğümüze ulaşan öğrencilerimizin belgeleri öğrenci işleri tarafından kontrol edilip evraklarında eksik veya hata bulunmadığı takdirde kesin kayıtları yapılacaktır.
 • Kayıtları onaylanan öğrencilerimiz SMS yolu ile bilgilendirilecektir.

 DERS KAYIT İŞLEMLERİ

 • Öğrencilerimizin 1. yarıyılı dersleri sistem tarafından eklenecektir. 


KATKI PAYI VE MATERYAL ÜCRETLERİ

 • Katkı Payı ve Materyal ücretlerini 15 Ağustos 2016 - 19 Ağustos 2016  tarihleri arasında Ziraat Bankası ATM ‘leri, Ziraat Bankası İnternet bankacılığı veya Ziraat Bankası Şubelerinden (T.C. kimlik numarası belirterek) ödemeniz gerekmektedir.
 •  
 • ATM'lerden ödeme yapılırken 
  Kartsız işlem -> Eğitim Ödemeleri -> Üniversite Ödemeleri -> İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim --> T.C Kimlik
  adımları izlenerek ödeme yapılmalıdır.
   
 • Aşağıda belirtilen ücretler dönemlik olarak (katkı payı + materyal ücreti)  yatırılmaktadır.


                                                                  Katkı Payı                Materyal Ücreti                   Toplam ödenmesi gereken

 • Hemşirelik Lisans Tamamlama         513,5 TL                          150 TL                                  663,5 TL
 • Ebelik Lisans Tamamlama                513,5 TL                          150 TL                                  663,5 TL

 

 • 25/08/2015 tarih ve 29456 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 25/08/2015 tarihli 2015/8040 sayılı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine dair Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenmiştir. 
 • 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili 2016-2017 Güz yarılında oluşan fiyat farkının, 2016-2017 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında öğrencilere tahakkuk ettirilip tahsil edilecektir. 

 

 
İnönü Üniversitesine yapılacak Ebelik-Hemşirelik uzaktan eğitim lisans tamamlama kayıt işlemlerinde şahsen müracaat etme zorunluluğu kaldırıldı. Vekalet veya kargo ile kayıt işlemleri yapılabilecek.
Üniversiteden yapılan duyuru;

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

EBELİK VE HAMŞİRELİK UZAKTAN EĞİTİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI KAYIT İŞLEMLERİ

 

Lisans Tamamlama kayıtları 07 Eylül 2015 - 11 Eylül 2015 tarihleri arasında Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından aşağıda belirlenen kapsam ve koşullarda yapılacaktır.

1- Kayıtlar Şahsen (Kroki için tıklayınız), vekalet veya kargo yolu ile yapılacaktır. 

Kargo yolu ile yapılacak kayıtlarda evrakların son gönderim tarihi 11 Eylül 2015 olmalıdır. Evrakları belirtilen tarihler aralığında kargo ile gönderen öğrencilerin işlemlerinde kargo gönderim tarihi dikkate alınacaktır.

2- Öğrenci adayları, yerleştirildikleri program için belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti ve materyal giderini Ziraat Bankasına aşağıda belirtilen yollardan birini izleyerek 07 – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında yatıracaklardır. 

3- Katkı payını yatıran öğrenciler ön kayıtlarını Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapacaktır.

Ön Kayıt Yapmak İçin Tıklayınız

4- Ön kayıt işlemini yapmayan adayların kesin kayıtları alınmayacaktır. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları kayıt için aşağıda belirtilen gerekli evraklar İNÜZEM’e şahsen, vekalet veya kargo yoluyla ulaştırıldıktan sonra yapılacaktır.

5- Kargo yoluyla kayıt yaptıracak öğrenciler  evraklarını

İnönü Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
44280 Batalgazi/ Malatya

Adresine göndermeleri gerekmektedir.

 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Adayın mezun olduğu Önlisans diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesi (Belgelerin fotokopileri noter tasdikli kabul edilmektedir.)
 • Önlisans Not Dökümü (Transkript) (Fotokopi kabul edilmektedir.)
 • 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • Katkı payı ve materyal ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Harç Ücretlerinin miktarları ile ilgili bilgi sayfa sonunda verilmektedir.)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
 •  Nüfus Cüzdanı fotokpisi

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Öğrenci borçlandırmaları ve ön kayıtlar YÖK’ten gelen listelere göre yapılmıştır.

 • Kendi lehlerine not ortalamasını yanlış beyan edenlerin
 • Hemşirelik lisans tamamlama için hemşirelik, sağlık memuru programı ve sağlık teknikeri programından mezunu olmayanların (farklı programdan mezun olup sağlık teknikeri ünvanı alanlarında kesin kayıtları YÖK kararına istinaden yapılmayacaktır),
 • Ebelik lisans tamamlama için ebelik mezunu olmayanların

YÖK’ün aldığı karara istinaden kesin kayıtları yapılmayacaktır. Bu durumda olan öğrenciler borçlandırma listelerinde isimleri olsa dahi katkı payı ve metaryel ücretini yatırmamalıdır.

 • Belgeler eksik ise kesin kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 


KATKI PAYI VE MATERYAL ÜCRETLERİ

                                                                        Katkı Payı             Materyal Ücreti         Toplam ödenmesi gereken

Hemşirelik Lisans Tamamlama         513,5 TL                          150 TL                                     663,5 TL
Ebelik Lisans Tamamlama                  513,5 TL                          150 TL                                     663,5 TL

 

Yukarıda belirtilen ücretler dönemlik olarak (katkı payı + materyal ücreti)  yatırılmaktadır.

 • Katkı Payı ve Materyal ücretlerini 07 Eylül 2015 - 11 Eylül 2015  tarihleri arasında Ziraat Bankası ATM ‘leri, Ziraat Bankası İnternet bankacılığı veya Ziraat Bankası Şubelerinden (T.C. kimlik numarası belirterek) ödemeniz gerekmektedir. 

!!!!! Aşağıdaki duyuruda Üniversite ödemeleri seçildikten sonra inonu harç ödemeleri seçilmeyecek olup ileri sayfa ileri sayfa tuşlanarak son sayafada bulunan İnönü uzaktan ve pedagojik seçilecektir !!!

ATM'lerden ödeme yapılırken 
Kartsız işlem -> Eğitim Ödemeleri -> Üniversite Ödemeleri -> İnönü uzaktan ve pedagojik --> T.C Kimlik
adımları izlenerek ödeme yapılmalıdır.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN