Kanser vakalarında korkutan artış!

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, 2002'de Türkiye'de kanserden 25 bin 475 kişinin, 2012'de 69 bin 269 kişinin öldüğünü bildirdi

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Kanser, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli halk sağlığı problemidir. Tanısı ve tedavisi farklı uzmanlık dallarının işbirliğini gerektirmekte olup, erken tanı önemlidir. Ülkemizde özellikle meme, serviks ve bağırsak kanserlerinin erken tanısı konusunda ulusal tarama programları bulunmaktadır. Bu çalışmada OECD ve TKHK’ya bağlı sağlık tesislerinde kanserden ölüm oranlarının dağılımı gösterilmiştir.

OECD Ülkeleri Arasında Kanserden Ölüm Oranları Yükü

Grafik 1: OECD Ülkelerinde Kanser Ölümlerinin Türleri

Kaynak: OECD Health Statistics 2015

 

2013 yılındaki ölümlerin %25’ini oluşturan kanser, OECD ülkeleri arasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra en yüksek ölüme neden olan hastalıktır. Akciğer kanseri (%26,0) halen erkekler arasında diğer kanser türlerine göre en çok ölüme sebep olmaktadır. Akciğer kanserini, %10,7 ile kalın bağırsak (kolorektral) kanseri ve %9,2 ile prostat kanseri izlemektedir. Akciğer kanseri kadınlar arasında da en çok yaygın olan kanser türüdür, kadınlar arasında akciğer kanseri sebepli ölüm oranı %17’dir. Bunu %15 ile meme kanseri ve %12 ile kalın bağırsak kanseri izlemektedir. Sigara kullanımı azaltmak, akciğer kanser ölümlerini azaltmada önemlidir

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Kuruluşlarda Kanser Vakaları

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) veri tabanından elde edilen 2014 yılı dönemi verilerine göre Kurumumuza bağlı hastanelerde 165.127 hasta kanser sebebiyle yatarak tedavi altına alınmıştır. Bu hastaların % 62,2’si erkek, % 37,8’i kadın hastalardan oluşmaktadır. Yatan hastaların ölüm oranı % 11,5’tir.

Grafik 2: Tedavi Altına Alınan Kanser Türleri (2014, TKHK)

Kaynak: Teşhis İlişkili Gruplar Veri Tabanı

 

Kurumumuza bağlı hastanelerde tedavi gören erkek hastalar arasında en çok görülen kanser türü %26,6 oranı ile bronş ve akciğer kanseridir. Mesane (%11,1) prostat (%6,8) mide (% 6,4) kolon (%5,5) kanserleri erkek arasında en fazla görülen diğer kanser türleridir. Kadın hastalarda ise meme kanseri %18,7 oranı ile en çok görülen kanser türüdür. Bronş ve akciğer (% 6,9) Tiroid Bezi (% 6,6) Kolon (% 6,2) Deri (% 6,1) kanseri kadınlar arasında en fazla görülen diğer kanser türleridir.

 

Şekil 1: TKHK Hastanelerinde Yatan Hastaların İllere Göre Dağılımı, (2014)

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerde yatan kanser hastalarının illere göre dağılımına bakıldığında kanser sebebiyle yatarak tedavi gören hasta sayısının en çok İstanbul ilinde olduğu görülmektedir. Bu ilimizi Ankara, İzmir, Bursa, Adana illeri takip etmektedir.

 

Grafik 3: Kanser Ölümlerinin Türleri (2014, TKHK)

Kaynak: Teşhis İlişkili Gruplar Veri Tabanı

Bronş ve Akciğer kanseri % 22,7’lik oranı ile erkekler arasında en fazla ölüme sebep olan kanser türü olmuştur. Mide (%8,3) kolon (%5,7) prostat (%5,0) pankreas (%4,1) kanserleri yüksek oranda ölüme sebep olan diğer kanser türleridir. Bronş ve Akciğer kanserinden ölen kadınların oranı erkeklere göre düşmekle birlikte kadınlar arasında da en yüksek oranda (%10,1) ölüme sebep olan kanser türüdür. Meme (%10,0), mide (%7,2), kolon (%6,5), pankreas (% 6,5) kanseri kadınlar arasında yüksek oranda ölüme sebep olan diğer kanser türlerdir.

OECD ülkeleri ve ülkemizde görüldüğü gibi akciğer kanseri en yaygın kanser türüdür. Sigara ve türevlerinin içimi akciğer kanserinin bugün ispatlanmış olan en önemli risk faktörüdür. Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra risk azalmakta, ancak tamamen bitmemektedir. Sigarayı içmeyen ancak çevresinde içilen kişiler de aynı şekilde bu riski taşırlar. Bu nedenle akciğer kanserini önlemenin en iyi yolu sigaraya hiç başlamamaktır. Bunun dışında düzenli spor yapmak, aşırı güneş ışığından sakınmak, özellikle meyve ve sebze ağırlıklı uygun bir diyet uygulamak ve doğal gıdalarla beslenmek kanser sıklığını azaltabilir. Kaynak: www.kanser.gov.tr

Kaynak:tkhk 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: kolon kanseri, gırtlak kanseri, akciğer kanseri, beyin kanseri tedavisi, tümör tedavisi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN