Kapatılan Üniversiteler için ÖSYS sonuçları açıklandı

OHAL kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararnamelerle kapatılan üniversitelerin diğer üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte tercih ve denkliğe göre kapatılan üniversitelerin yerleştirme sonuçları

PAYLAŞ
Haber Terapi -

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan OHAL ile birlikte 667 sayılı KHK'nın ardından 15 vakıf üniversitesi kapatılmıştı. Açıkta kalan öğrencilerin için ise tercih yaparak başka bir okula geçmesinin önü açıldı. Merakla beklenen yerleştirme sonuçları açıklandı. Kapatılan üniversitelerin yerleştirme sonuçları öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Kapatılan üniversitelerin yerleştime sonuçları – ÖSYS

Kapatılan üniversitelerin yerleştime sonuçları – DGS

KONU İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Mezun aşamasında olan ancak ek sınav, not yükseltme sınavı gibi işlemleri nedeniyle henüz mezun olamamış öğrencilerin işlemleri nasıl yürütülecek?

Bu öğrencilerin staj, ek sınav vb. işlemleri koordinatör üniversite tarafından yürütülecek ve diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklardır.

Bu öğrenciler tercih yapmışsa ne olacak?

Tercih yapmış ve yerleştirilmiş olsa dahi bu öğrencilerin işlemleri koordinatör üniversite tarafından yapılacaktır.

Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında nasıl bir yöntem izlenecek?

Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve yalnızca  için gerekli olan AKTS kredisi (Ön Lisans: 120 AKTS, Lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak dersleri belirlenecektir.

Özel öğrenci olarak öğrencilerin intibakı ve eğitim öğretim süreçleri nasıl yürütülecek?

Öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna intibakı yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak ve eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda yerleştiği yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecektir.

2016-2017 eğitim öğretim yılında yerleştirildiği veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumları nasıl değerlendirilecek?

Öğrencilerin devam durumları kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları  itibariyle değerlendirilecektir. Yerleşme ve kayıt süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede öğrencilerde devam şartı aranmayacaktır.

Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığından görüş alındıktan sonra açıklanacaktır. Yatay geçişle başka bir yükseköğretim kurumuna geçen veya ÖSYM tarafından yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmeyecek ve eğitim ücretini peşin ödeyen öğrencilerden (yaz öğretimine kayıt olmuş ancak usul ve esasların 12. madde kapsamında koordinatör üniversitenin yaptığı düzenlemeden veya bütünlemeden yararlanmak istemeyen öğrenciler de dahil olmak üzere) ödemiş oldukları ücretlerin geri iadesini talep edenlerin kanıtlayıcı belgelerle beraber, 17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  sayılı KHK'nın 5. maddesi gereğince KHK'nın yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde Maliye Bakanlığına (İl Defterdarlıklarına) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin hükümleri ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim ücreti ne olacak?

Yatay geçiş yapan öğrenciler intibak işlemlerinde ve öğrenim ücreti ödemesinde yatay geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumunun esaslarına tabi olacaktır. KHK kapsamındaki bursluluk durumu yatay geçiş için geçerli olmayacaktır.

Öğrenim ücretleri taksitler halinde ödenebilecek mi?

Evet. Bu konuda YÖK tarafından daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

ÖSYS sonucunda burslu öğrenci olarak yerleştirilmemiş ancak ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan ilgili üniversiteye ait koşullarda yer alan şartları sağladığı için öğrenim ücreti muafiyeti tanınanlar ödemelerini nasıl yapacak?

"ÖSYS Kılavuzunda" ilgili üniversiteye ait koşullarda yer alan şartlar kapsamındaki öğrenim ücretine ilişkin muafiyetler uygulanacaktır.

Şehit ve gazi yakını olanlar ile engelli olanlara kapatılan üniversitelerde öğrenim ücreti açısından kolaylık sağlanmış ise bu gibi durumdakilerin statüleri ne olacak?

Muafiyet durumlarının belgelendirilmesi halinde önceki statüleri korunacaktır.

Kılavuzda belirtilmeyen ancak kapatılan üniversitenin Mütevelli Heyeti, Senato, Yönetim Kurulu vb. tarafından verilen öğrenim ücreti muafiyeti veya diğer vaat edilen imkanlar devam edebilecek mi?

Hayır.

Burslar ne kadar süreyle geçerli olacak?

Programın süresi kadar geçerli olacaktır. Başarısızlık değil, ancak intibaktan dolayı süre uzatımlarında en fazla bir yıla kadar öğrenim ücreti ödenmez.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN