Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Alan Sınavı Başvuruları başlıyor

19-21 Ekim tarihleri arasında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) hukuk alanında yapılacak olan alan sınavı için başvurular alınacak. e-devlet şifresi kullanılarak başvurular yapılacak.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

19-21 Ekim tarihleri arasında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) hukuk alanında yapılacak olan alan sınavı için başvurular alınacak. e-devlet şifresi kullanılarak başvurular yapılacak. 23 Ekim’de www.yok.gov.tr adresinden başvuru sonuçları ilan edilecek.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:
“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın ‘tanımlar ve kısaltmalar’ başlıklı 3. maddesinin h) bendinde ‘alan sınavı: yürütme kurulunca belirlenen alanlarda yapılan, adayların ilgili bilim alanında bilgi, yetkinlik ve ifade gücünü ölçen, sonucu açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olan ve aynı alanda öyp araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda kullanılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı ifade eder’ hükmü bulunuyor. Söz konusu hüküm uyarınca, alan sınavının hukuk alanında yapılması Yürütme Kurulu’nun 15.10.2015 tarihli toplantısında uygun bulundu. Hukuk alanı için 150 kadro belirlendi. Diğer alanlara ilişkin yapılacak alan sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

1-Alan sınavına başvuru şartları
Alan sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday çağırılacak olup; son sıradaki aday ile eşit puanı olan diğer adaylarda sınava kabul edilecek. Adayların alan sınavına başvurusu için hesaplanacak olan ÖYP puanının hesaplamasında lisans not ortalamasının yüzde 35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim iriş Sınavı (ALES) puanının yüzde 50’si ve varsa yabancı dil sınavının yüzde 15’i dikkate alınır. Başvuru yapılabilmesi için adayların, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekiyor. Hukuk fakültesi lisans mezunu olmak gerekiyor.

2-Başvuru tarihi ve başvuru şekli
Alan sınavına başvurular 19 Ekim- 21 Ekim (18.00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesinden online olarak beyan usulüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçları 23 Ekim’de sadece www.yok.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca adaylara posta yoluyla tebliğ edilmeyecek.

3-Sınav şekli, tarihi ve yeri
Alan sınavı farklı tarihlerde önce yazılı(klasik usülde), ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacak. Alan sınavının yazılı bölümü 25/10/2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Yıldız Amfi Binasında saat 14.00’da gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, ilgili bilim alanlarına ilişkin temel konuları içerecek. Alan sınavının sözlü bölümü 26-27-28 Ekim tarihlerinde yine Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Kongre Merkezinde yapılacak.

4- Alan sınavı değerlendirme
Alan sınavı puanı, adayın yazılı sınav puanının yüzde 50’si ile adayın sözlü sınav puanının yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanacak.

5-Diğer hususlar
Alan sınavı puanları ilan i tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerli olacak. Adaylar yazılı sınava girerken nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesini ibraz etmek zorundalar. Adaylar sözlü sınava girerken nüfus cüzdanı ibraz etmek zorundalar. Sınav sonucuna itirazların, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına dilekçe ile yapılması gerekiyor. Adaylar yazılı sınav için yanlarında kalem ve silgi bulundurmalılar.”

Genel şartlara ulaşmak için tıklayınız
Başvuru yapmak için tıklayınız

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN