Performans Yönetimi (Akademisyen) Rapor Bazlı Danışman Alım İlan Metni

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı, Rapor Bazlı danışman hizmet alımı yapacaktır. 

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen alanda Rapor Bazlı danışman hizmet alımı yapılacaktır. 

İkraz No: 8531-TR 

Proje Adı: N.3.1 Kamu Hastanelerinde Yenilikçi Sağlık Yönetimi Projesi

Sıra No

İhale No/Başvuru No:

İşin Adı

1

TKHK/2016/CS/N.3.1.8./IC/3

Akademisyen – Performans Yönetimi RAPOR BAZLI/IC

Başvuruların son teslim tarihi 31/10/2016 günü saat 18.00’dir. Başvuruların aşağıda yer alan posta adresine elden/posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuruda bulunan kişilerin, yanlış beyanda bulunmaları adayları bağlamakta olup, bu nedenle beyanların doğru bilgi içermesi önem arz etmektedir.

Elden/ posta yoluyla yapılan başvuruların, ilan ekinde bulunan CV dosyası ve başvuru dilekçesi örneğine uygun olarak, eksiksiz hazırlanması şartı aranacaktır.

Dünya Bankası Satın Alma Kılavuzu Uygunluk başlığı altında 1.13(d) bendi gereğince; adaylar arasında 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar var ise; başvurularından 6 ay önce memuriyetle ilişiklerinin kesilmiş olması gerekmektedir. Memuriyetle ilişiği olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli orijinal belgeler, adayların işe kabul edilmeleri kesinleştikten sonra sözleşme aşamasında kendilerinden istenilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan sadece kısa listeye kalanlara e-posta yoluyla geri bildirim yapılacaktır.

Başvuru Adresi:

Posta Adresi: 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sokak 

No:4 06520 Balgat / ANKARA

 

 
N.3.1.8 Verimlilik - Performans Yönetimi Rapor Bazlı İlan Metni Aç 
EK-1 Başvuru Dilekçesi Aç 
EK-2 CV Örneği Aç 
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN