Prim borcundan hastane kapısından dönülmeyecek!

Prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamayan vatandaşlarımıza müjdeli haber.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamayan vatandaşlarımıza müjdeli haber.

Sağlık hizmeti alamayan Genel Sağlık Sigortalı (GSS) ve Bağ-Kur'lu vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkı getirildi. Bu günkü resmi gazetenin (1 Ekim 2015/29489) mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağ-Kur dan dolayı borcu olan ve sosyal güvencesi olmadığı için Genel Sağlık Sigortalısı olup borcu olan vatandaşlarımızın prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden sağlık hizmeti alabilecekler.

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2015/8106

 

Karar Sayısı : 2015/8106

 

29/9/2015 TARİHLİ VE 2015/8108 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

‘’GEÇİCİ MADDE 54- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosya Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67 ncı madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk Vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmada, 31.12.2015 tarihine kadar, 8/1/2002 tarihli  ve 4736 sayılı Kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.’’

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN