Sağlık Bakanlığı personel alımı 2016 memur alımı başlıyor

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını duyurdu. 2016 yılında hangi branşlarda personel alınacağı haberimiz detayında bulabilirsiniz.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili duyuru yayınladı. 2016 yılına çok hızlı bir başlangıç yapanSağlık Bakanlığı’nın ne kadar personel alacağı haberimizde yer almakta. Sağlık Bakanlığı 2016/3 KPSS ile 4 bin 920 personel alacağı hususunda açıklamada bulundu. KPSS Sağlık personeli alımı 2016 KPSS tercihleri ile alınacak.

Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/b maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı

1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmelisağlık personeli alınacaktır.

2. Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

4. Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

5. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır.

6. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: "...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: "...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veyasağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."
 

POZISYON UNVANI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM

 
 

BİYOLOG

LİSANS

16

 

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

LİSANS

11

 

DİYETİSYEN

LİSANS

49

 

EBE

LİSANS

473

 

ERGOTERAPİST (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ)

LİSANS

6

 

FİZYOTERAPİST

LİSANS

165

 

HEMŞİRE

LİSANS

1983

 

ODYOLOG

LİSANS

6

 

PERFÜZYONİST

LİSANS

6

 

PSİKOLOG

LİSANS

23

 

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

LİSANS

14

 

SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI

LİSANS

99

 

SOSYAL ÇALIŞMACI

LİSANS

25

 

EBE

ORTAÖĞRETİM

34

 

HEMŞİRE

ORTAÖĞRETİM

669

 

SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ

ORTAÖĞRETİM

155

 

SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ

ORTAÖĞRETİM

99

 

SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

ORTAÖĞRETİM

4

 

SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİ

ORTAÖĞRETİM

38

 

SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ

ORTAÖĞRETİM

35

 

SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER

ORTAÖĞRETİM

12

 

HEMŞİRE

ÖNLİSANS

34

 

SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

177

 

SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

5

 

SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

12

 

SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYATHANE TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

10

 

SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

297

 

SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

8

 

SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

14

 

SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

14

 

SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

8

 

SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

5

 

SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE HASTA BAKIMI TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

6

 

SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

29

 

SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

5

 

SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

139

 

SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

31

 

SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

13

 

SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

14

 

SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOLOJİ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

136

 

SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

5

 

SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER

ÖNLİSANS

28

 

SAĞLIK TEKNİKERİ YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

8

 

TOPLAM

 

4920

 

 

 

 

Kaynak: Bugün

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN