Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Telefon Rehberi - sağlık haberleri - haberterapi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü iletişim numaralarını liste halinde aşağıda bulabilirsiniz.

PAYLAŞ

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERİ
     
Daire Başkanlığı Birim Telefon
Numaraları
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanlığı Sekreterliği 585 18 44
İç Hizmetler Birimi 585 21 32
585 21 31
Ulaştırma Araçları Birimi 585 20 60
585 20 66
585 20 40
Güvenlik Hizmetleri Birimi 585 19 39
585 19 42
585 19 44
Teknik Hizmetler Birimi 585 20 45
585 20 44
585 20 43
Servis Hizmetleri Birimi 585 21 82
585 21 83
585 21 81
Yemek Hizmetleri Birimi 585 21 28
585 20 82
585 20 85
585 21 24
585 21 29
585 21 30
585 20 79
Depo Birimi (Akyurt) 398 01 58
398 01 75
Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 42
Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığı 585 17 16
585 17 24
585 17 21
Diğer Sağlık Personeli Atama Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 40
Diğer Sağlık Personeli Atama Dairesi Başkanlığı 585 05 71
585 05 67
585 1720
Ebe-Hemşire Atama Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 16 50
Ebe Atama Birimi 585 16 98
585 16 91
585 16 99
585 17 00
585 17 02
585 17 03
Hemşire Atama Birimi 585 16 85
585 16 86
585 16 87
585 16 88
585 16 89
585 16 92
585 16 93
585 16 94
585 16 95
585 16 96
585 16 97
Sözleşmeli Ebe Hemşire Atama Birimi 585 17 82
585 17 83
Disiplin İşlemleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 42
Disiplin İşlemleri Birimi 585 17 92
585 18 02
585 18 04
585 18 09
585 18 00
585 18 01
585 17 94
585 17 93
585 17 95
585 17 96
585 17 97
585 18 08
                 
Disiplin Kurulları İşlemleri Birimi 585 18 05
585 17 98
585 17 99
Başvuruları İnceleme ve Cevaplandırma Birimi 585 18 05
Eğitim Görevlileri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 65
585 18 99
Eğitim Personeli Atama Birimi 585 17 08
585 17 10
585 17 11
585 17 12
Eğitim Görevlileri Değerlendirme Birimi 585 17 31
585 17 32
585 17 33
Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 17 75
585 17 76
Sınav Hizmetleri Birimi 585 17 42
585 17 43
585 17 44
585 17 45
585 18 92
585 18 93
585 18 94
Hizmet İçi Eğitim Birimi 585 18 88
585 18 89
585 18 90
585 18 91
Bilgi Edinme Birimi 585 18 74
585 18 75
585 18 73
585 18 98
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Birimi 585 17 41
585 17 39
585 19 33
585 17 47
Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 16 47 
585 16 48
İdari Davalar Birimi 585 17 01 
585 18 21
Adli Davalar Birimi 585 18 19
585 18 22
Mevzuat Birimi 585 17 28
585 17 26
Soru Önergeleri Birimi 585 16 54
585 16 55
İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 20 00
585 20 01
Sosyal Hizmetler Birimi 585 21 49
585 21 50
585 21 51
585 21 52
585 21 53
585 21 54
Daire Tabipliği Birimi 585 21 34
585 21 47
585 21 48
Sivil Savunma ve Seferberlik İşlemleri Birimi 585 17 84
585 17 85
585 17 86
İş Güvenliği ve Sağlığı Birimi 585 18 47
585 18 46
Birim Evrak ve Yazı İşleri Birimi 585 16 62
585 16 65
585 16 64
585 16 67
585 16 66
585 16 68
585 16 69
585 16 63
565 05 68
565 05 70
565 05 62
565 05 63
565 05 72
565 05 69
565 06 30
585 16 59
585 16 60
585 16 97
585 04 92
565 04 93
565 04 94
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi 585 20 27
585 20 35
Kurum Birim Özlük Arşiv Birimi 585 20 23
585 20 25
EBYS Koordinatörlüğü 585 21 03
Genel Evrak Birimi 585 21 16
585 21 17
585 21 04
585 21 02
585 21 11
585 21 00
585 21 10
585 21 12
585 21 14
585 20 99
565 05 03
585 21 07
585 21 08
585 21 05
585 21 06
585 21 13
585 04 09
İnsan Kaynakları Planlama Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 69
Planlama Birimi 585 17 68
585 17 70
585 17 71
585 17 72
Planlama  Yazı İşleri Birimi 585 17 74
585 17 81
Kadro ve Terfi Dairesi Başkanlığı Başkanlık Sekreterya 585 17 87 
585 17 88
Terfi İşlemleri (Tabip, Uzman Tabip) 585 19 05
585 19 09
585 19 11
585 19 06
Terfi İşlemleri (Hemşire) 585 19 12
585 19 13
585 19 14
585 19 15
585 19 16
585 19 26
Terfi İşlemleri (Diş Tabibi-Eczacı-Sağlık Tek.-Genel İdare(Merkez)-Diğer Yüksek Öğrenimli Personel) 585 19 03
585 19 07
585 19 23
585 19 24
585 19 25
Terfi İşlemleri (Sağlık Memuru)  
585 19 20
585 19 19
585 19 22
Terfi İşlemleri (Ebe) 585 19 04
585 19 17
585 19 18
Kadro İşlemleri 585 17 38 
585 19 31 
585 19 32 
585 19 34 
585 19 35 
585 19 36
585 19 37
585 19 38
585 19 86
585 19 87
585 19 88
Sözleşmeli Personel Pozisyon İşlemleri 585 19 89
585 19 90
585 19 91
585 19 92
Mali Haklar İşlemleri 585 19 95
585 19 96
Sendikal İşlemler 585 19 30
Kura İşleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 16 80
PBS İşlemleri Birimi  585 17 56 
585 17 57
Kura İşlemleri Birimi 585 17 49
585 17 50
585 17 61
DHY Kura Mazeret Birimi 585 17 67
585 17 60
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 80
585 18 82
İç Kontrol Birimi 585 18 70
Satın alma Birimi 585 19 65
Bütçe Birimi 585 19 72
Muayene Kabul Birimi 585 18 87
Ek Ödeme Birimi 585 18 76
Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 16 27
Yönetici Atama Birimi 585 17 15
Sağlık Personeli Harici Merkez Atama Birimi 585 17 22
Sağlık Personeli  Merkez Atama Birimi  
585 17 37
Özlük İşlemleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 24
Emeklilik İşlemleri Birimi 585 20 07
585 20 08
585 20 09
585 20 10
585 20 11
585 20 12
585 20 13
585 20 14
585 20 15
585 20 16
585 20 17
585 20 18
585 20 19
585 20 20
585 20 21
585 18 14
Askerlik İşlemleri Birimi 585 24 01
585 24 02
585 24 03
585 24 04
585 24 05
585 24 06
585 24 07
Ysp Sicil Birimi 585 23 70
585 23 71
585 23 72
585 23 73
585 23 74
585 23 75
585 23 76
585 23 77
585 23 78
585 23 79
585 23 80
585 23 81
585 23 82
585 23 83
585 23 84
585 23 85
Stratejik Sicil Birimi 585 23 51
585 23 52
585 23 53
585 23 54
585 23 55
585 23 56
585 23 57
585 23 58
585 23 59
585 23 60
585 23 61
585 23 62
585 23 63
585 23 64
585 23 65
585 23 66
585 23 67
585 23 68
Merkez Sicil Birimi 585 24 09
585 24 10
585 24 13
585 17 10
Muvafakat Birimi 585 23 87
585 23 88
585 23 89
585 23 90
585 23 91
585 23 92
585 23 93
585 23 94
585 23 95
585 24 17
585 19 37
Dosya Alma ve Devir Birimi  585 23 96
585 23 97
585 23 98
585 23 99
 Hitap Birimi  585 21 55
Mal Bildirimi Birimi 585 24 11
585 24 12
585 17 34
585 17 69
Sağlık Tesisleri Yöneticileri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 34
Sözleşmeli Başhekim ve Yardımcıları Birimi 565 06 16
565 06 19
565 06 35
565 06 33
Sözleşmeli Müdür ve Yardımcıları Birimi 565 06 17
565 06 25
565 06 26
565 05 50
Sözleşmeli İl Yöneticileri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 34
Sözleşmeli İl Yöneticileri Birimi 565 06 43
565 06 36
565 06 29
565 06 37
Sözleşmeli Uzman Birimi 565 06 21
565 06 22
565 06 20
565 05 52
Stratejik Personel Atama Daire Başkanlığı Dhy ve Açıktan Atama Birimi 585 24 26
585 24 27
585 24 28
585 24 29
585 24 30
585 24 36
585 24 32
585 24 33
585 24 35
585 24 34
585 24 31
Kurum içi  Atama Birimi 585 24 37
585 24 38
585 24 39
585 24 40
585 24 41
585 24 43
585 24 44
585 24 45
Geçici Görevlendirme Ve Güvenlik Soruşturmaları Takip Birimi 585 24 46
585 24 48
585 24 49
Stratejik Personel İdareci Atama Birimi 585 18 95
585 18 96
585 18 97
Stratejik Personel Planlama Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 69
Planlama Birimi 585 18 31
585 17 65
585 18 15
Planlama Yazı İşleri  Birimi 585 18 29
585 18 30
Yönetim İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sekreterliği 585 18 38
Yönetim İzleme Ve Değerlendirme Birimi 585 17 53
585 17 58
585 17 59
585 17 63
585 17 66
585 17 52

Haber Terapi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN