Sağlık Mil Sen'den sağlık çalışanlarının taban aylığına 1000 TL zam talebi

Mil-Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Manevi, İlkeli ve Liyakatli Kamu Çalışanları Sendikası (Sağlık Mil-Sen) Genel Başkanı Salih Yalçınkaya, sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarıyla aralarında oluşan maaş farkını ek ödeme ve normal mesai süresinden çok daha fazla çalışarak alacakları nöbet ücretleri ile kapatmaya çalıştıklarını belirtti.

PAYLAŞ

Sağlık Mil Sen Genel Başkanı Salih Yalçınkaya, “Bütün dünya Covid-19 salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarının özel veya kamu alanı fark etmeden bir ülke için ne kadar büyük öneme haiz olduğunu görmüş ve en derinden hissetmişlerdir.

Salgın sürecinde başta tüm dünya devletleri olmak üzere ülkemiz kadar sistemli ve insan hayatını en değerli varlık kabul eden bir müdahaleyi gerçekleştirememiştir. Yaşanılan bu salgın sürecinde ülkemizi hayranlıkla izlenen bir duruma getiren en temel faktör, sağlık çalışanlarımızın insanüstü gayretle kendi canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadele olmuştur.

Dolayısıyla sağlık çalışanlarımızın canı pahasına sundukları hizmetin maddi karşılığının da, verilen emek ve fedakârlık dikkate alınarak orantılı olması gerektiği tabii bir zorunluluktur.

Haliyle arz ettiğimiz hususlar değerlendirildiğinde hizmet ve ücret ilişkisinde kamu vicdanını da inciten bir orantısızlığın olduğu ne yazık ki görülmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarımız diğer meslek gruplarıyla aralarında oluşan bu maaş farkını ek ödeme ve normal mesai süresinden çok daha fazla çalışarak alacakları nöbet ücretleri ile kapatmaya çalışmaktadırlar.  Emekli olduklarında ise maaşları sabit ek ödeme dahil olmaksızın ham maaşlarına göre belirlendiği için büyük bir hak kaybı oluşmaktadır. Kaldı ki sağlık çalışanları dışında hiçbir kamu çalışanının  ek ödemesinden vergi kesilmezken sağlık çalışanlarının döner sermayesinden gelir vergisi kesilmesi bir haksızlıktır.

Sağlık hizmetleri ve diğer hizmet sınıflarına mensup çalışanlara yapılan tüm ödemelerin emekli ikramiyesi ve emekli aylığı hesaplanmasında dikkate alınması hem hukuki hem de vicdani bir gerekliliktir. Talebimiz; maaş + sabit ödemenin genel bütçeden tek maaş olarak ödenmesi, hizmet sınıfı ve unvan ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık çalışanlarının taban aylığına 1000 TL zam yapılması, Ek ödemenin sadece 3 ay değil sürekli olarak tavandan ödenmesi ve nöbet ücreti de dahil olmak üzere tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılmasıdır. Bu düzenlemeler yapıldığı takdirde sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına göre bu güne kadarki hak kayıpları bir nebze olsun telafi edilecek ve bu süreç çalışan ve hasta memnuniyet oranının yükselmesini sağlayacaktır.

Yukarıda izahını yaptığımız düzenlemelerin biran önce gerçekleştirilerek sağlık çalışanlarımızın yaşamış oldukları bu mağduriyetin giderilmesi hususunu arz ederiz."

 

 

 

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN