Şiddete uğrayan hekim hastayı red edebilecek

Şiddete Uğrayan Hekimin Hastayı Red Etme Hakkına Yargıdan Onay, Aksi Görüşteki İdarenin Hekim Hakkındaki Soruşturma İzni Kararına İse İptal

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Şiddete Uğrayan Hekimin Hastayı Red Etme Hakkına Yargıdan Onay, Aksi Görüşteki İdarenin Hekim Hakkındaki Soruşturma İzni Kararına İse İptal ...

Ankara Tabip Odasının üyesi lehine açtığı dava Bölge İdare Mahkemesinde karara bağlandı.

İşte ATO'nun açıklaması;

Görevi başında kendisine hakaret eden bir hastaya bakmayı red etmesi nedeniyle bir uzman hekimimiz hakkında, "görevini ihmal ettiği" gerekçesi ile idarece verilen soruşturma izni, odamızın sunduğu hukuki destek ile yapılan itiraz sonucu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Geçici görevlendirme ile Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne gönderilen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir hekimimiz, 2015 yılı Ocak ayında bu hastanede görevi başında bir kadın hastanın aleni hakaretine maruz kaldı. Bunun üzerine bu hastaya bakmayı red eden hekimimiz, durumu hastane idaresine de bildirdi. Hastane idaresi ise, "Çalışan Güvenliği" konulu genelge hükümlerini dikkate alıp işletmeksizin, hekimimizin bu hastaya bakmasında ısrarcı oldu ve hekimimiz aleyhinde tutanaklar düzenlendi. Devamında konu, Kızılcahamam Kaymakamlığı'na intikal ettirilerek, hekimimiz hakkında "görevi ihmal ettiği" suçlamasıyla bir ön inceleme başlatıldı ve devamında, soruşturma izni verildi.

Bu gelişme üzerine, hakkında ceza mahkemesinde kamu davası açılması durumuyla ve "görevi ihmal" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 257 nci maddesi gereği 2 yıla kadar hapis cezası alması olasılığıyla karşı karşıya kalan hekimimiz, odamızdan hukuki destek talep etti. Hekimimize gerekli hukuki desteği sunan odamız hukuk bürosu, gerekli hukuki hazırlıkları yaparak, söz konusu soruşturma izni kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yoluna gitti.

İtirazı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, ATO hukuk bürosunun savlarını haklı bularak, 03.07.2015 tarihli kararı ile söz konusu soruşturma izni kararını kaldırmıştır. 

Bu kararında mahkeme; hekimin mevzuata uygun olarak hastayı red etme hakkını kullandığını, bu durumu hastane idaresine bildirdiği halde olayın sürüncemede bırakıldığını, bu nedenlerle olayda hekimin görevini ihmal ettiği sonucunun doğmadığını ifade etmiştir.

Böylelikle, hekimimiz hakkında her hangi bir adli soruşturma yapılıp kamu davası da açılamayacaktır.

Öte yandan hekimimize şiddet uygulayan hasta hakkında ise, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kamu davası açılmış olup, bu dava da hekimimiz adına Odamız hukuk bürosunca takip edilmektedir.

 

Kaynak: ATO

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN