Üst Öğrenim Sayılıp Sayılmayacağına YÖK Karar Verecek!

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye BACAKSIZ, YÖK'ün, lisans tamamlama hakkı verilen programların, üst öğrenim sayılıp sayılmayacağına karar vereceğini belirtti.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye BACAKSIZ, düzenlemiş olduğu basın toplantısında, YÖK’ün  üniversiteler arası kurul görüşüne göre, lisans tamamlama hakkı verilen programların, üst öğrenim sayılıp sayılmayacağına karar vereceğini belirtti.

Yaptığı açıklamada Bacaksız;

1- 26 Kasım 2014 gün ve 29187 sayılı Resmi Gazetede 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır. Kanunun 32. maddesi ile 2547 sayılı yasaya Geçici 69. madde eklenmiştir. Düzenleme şöyledir.

GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

2- Bu düzenleme gereğince ön lisans mezunu olan sağlık çalışanlarına lisans tamamlama eğitiminin önü açılmıştır. Kanunda lisans tamamlama eğitimlerinin Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirleneceği düzenlenmiştir.

3- YÖK’ün İnternet sitesinde 23.07.2015 tarihinde yapılan duyuruda önlisans alanlarına göre hangi alanlarda lisans tamamlama programlarının açılacağı belirtilmiş ve başvuruların 24-28 Ağustos 2015 tarihlerinde alınacağı ve yerleştirmelerin ise 03 Eylül 2015 tarihinde yapılacağı ilan edilmiştir.

4- Sendikamız üyesi olan birçok sağlık çalışanı 24 Ağustos 2015 tarihinden itibaren YÖK’ün internet sitesi üzerinden başvuru yapmak için giriş yaptığında lisans tamamlama eğitimi olarak kendilerine sunulan seçeneklerin ön lisans programları veya görev tanımları ile ilgili olmadığını tespit etmişlerdir. Bu ilan üzerine Maliye Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına ve YÖK Başkanlığına yazı yazılarak YÖK tarafından açılan lisans tamamlama programlarının sağlık çalışanlarının bir üst öğrenimi sayılıp sayılmayacakları ve buna bağlı olarak zam ve tazminatlardan faydalanıp faydalanamayacaklarına ilişkin görüş sorulmuştur.

a. Sağlık Bakanlığı cevabında özetle

“Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personele zam ve tazminat ödenebilmesi için personelin bitirdiği/bitireceği lisans programının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında atanılabilecek mesleki bir üst öğrenim olması, ayrıca personelin sağlık lisansiyeri ek göstergesinden faydalanabilmesi için ise anılan hizmet sınıfında yer alan ve lisans düzeyinde mezun olan personelin atanabileceği kadrolarda fiilen görev yapması gerekmektedir.” denilmiştir.

b. Maliye Bakanlığı cevabında özetle

“Sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personele, bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin anılan sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleki bir üst öğrenim olması halinde 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)  bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği mütalaa olunmaktadır.” denilmiştir.

c. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı cevabında özetle

19.11.2014 tarih ve 6569 sayılı Kanunun Geçici 69. Maddesi uyarınca açılan lisans tamamlama hakkı verilen bölümlerde görülen öğrenimlerin mezun olunan önlisans programlarının mesleki açıdan bir üst öğrenim olup olmadığı ile ilgili, sağlıkla ilgili bir alan olup olmadığı konularında Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’nın görüşünün gerekçeleriyle birlikte istenildiği bildirilmiştir.

Bu yazılardan çıkan sonuç şudur: YÖK tarafından yayınlanan lisans tamamlama eğitimlerine başvuracak sağlık çalışanları, bitireceği lisans programının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında atanılabilecek mesleki bir üst öğrenim olması durumunda ZAM VE TAZMİNATLARDAN FAYDALANABİLECEĞİ, bunun yanı sıra bitireceği lisans programında FİİLEN ÇALIŞMASI durumunda sağlık lisansiyeri EK GÖSTERGESİNDEN faydalanabileceği. Aksi halde başvurulan üst öğrenimi ve lisanslarını tamamlasalar bile hiçbir zam ve tazminat ile ek göstergeden faydalanamayacakları anlaşılmaktadır.

Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’nın görüşü sonrası YÖK Başkanlığından lehte bir yazı gelmesi halinde Sendikamız Maliye ve Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli düzenlemelerin yapılması tekrar talep edecektir.

Genel Sağlık-İş olarak bu konuda endişelerimizi tüm sağlık çalışanları adına tüm yetkili kurumlar önünde dile getirmeye devam etmekte ve bu sorunun bir an önce çözülmesini istemekteyiz. Aksi halde sağlık çalışanlarının emek, zaman ve para kayıplarının telafisi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum büyük bir özveri ve insanüstü bir çaba ile görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen birçok sorununa eklenmiş hukuki bir hata olacaktır. 

Resmi yazışmaları incelemek için TIKLAYINIZ

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN