Tıbb-ı Nebevi’yi insanlığın hizmetine sunmalıyız! - Dr. Muzaffer Yurttaş

Tıbb-ı Nebevi’yi insanlığın hizmetine sunmalıyız!


Sağlık konusunda farklı yaklaşım ve arayışların önem kazandığı günümüz ilim dünyasında, İslâm tıbbının temeli olan Peygamber (s.a)’in tıpla ilgili açıklamalarının incelenmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

Hz. Peygamber’in tıp ilmine kazandırdığı yenilikler, hadislerdeki tıbbî hakikatler ve nebevî tıbbın hususiyetleri gibi mevzular, müstakil çalışmalarda incelenmesi gereken, ayrıca tıbbî formasyon isteyen konulardır. Müslüman hekimlerin üzerine düşen önemli görevlerden birisi Kuran ve sünnetlerde geçen tıpla ilgili hususları incelemek, halkın hizmetine sunmak ve etki mekanizmalarını izah etmek için araştırmalar yapmaktır.

Hz. Peygamber, tedavinin gerekli olduğunu, her hastalığın şifasının bulunduğunu ve bazı hastalıkların nasıl tedavi edileceğini ümmetine öğretmiştir. Hatta koruyucu hekimliği ciddi manada ilk defa O gündeme getirmiş ve temel ilkelerini belirlemiştir. Ancak Hz. Peygamber, tıbbî tedaviler ve ilâçlarla ilgili tafsilâtlı bilgi vermemiş; temel sağlık prensiplerini açıklamış, daha ziyade kolay temin edilebilen ve çok yönlü faydaları olan gıda ve bitkileri tavsiye etmekle yetinmiştir

Tıbbı Nebevi, ağırlıklı olarak koruyucu hekimliğe, hastalanmadan hastalıklardan korunma yöntemleri üzerine yoğun­laşmıştır. Tıbbı Nebevi sağlığın süreklilik taşıması için yapılması gerekenlerin âdeta bir listesidir. Kur’an’da geçen tıpla ilgili ayetleri, hadisleri, tüm hayat felsefesini içinde barındırarak kendine has yaklaşımları ile çağlar ötesinden gelen birikimleri günümüze taşır.

Bu başlık altında geçen bilgiler, Peygamberimizin (a.s.m.) uyguladığı ve çevresinde bulunanlara öğrettiği bir dizi yaşam felsefesi ve sağlıklı yaşam için yapılacak tavsiyelerden oluşur. Geçmişten günümüze gelene kadar sürekli korunmayı başarmış ve uygulandığı için de etkileri güncelliğini sürdürmüştür.

Asırlar önce Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş olan beslenme alışkan­lıklarının önemi bugün anlaşılmıştır. O öğütlerin, bilimsel gerçeklerle uyum içinde olması, bu bilgilerin vahiy kaynaklı olmasından kaynaklanır. Tıbbı Nebevi sağlığın süreklilik taşıması için yapılması gerekenlerin âdeta bir listesidir. Kapsamlı değerlendirmeler içinde Kur’an’da geçen tıpla ilgili ayetleri, hadisleri, tüm hayat felsefesini içinde barındırarak kendine has yaklaşımlarıyla çağlar ötesinden gelen birikimleri günümüze taşır.

Kuran ve sünnette geçen tıpla ilgili hususlar, üzerinde araştırılması ve geliştirilmesi gereken, çağdaş tıp ile entegre edilerek hastaların hizmetine sunularak çözüme katkı sağlanmalıdır. Bir insanın kurtuluşuna vesile olmak insanlığın kurtuluşuna vesile olmaktır. “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır” düsturu ile bizlere tavsiyelerde bulunan bir Peygamberin ümmeti olan bizler sorunun bir parçası olmak yerine çözümde görev almak için çalışmalıyız. Tüm insanlığa ve çağlara önder, yol gösterici olarak gönderilen Hz. Peygamberin hayatı ve önerileri dikkatle incelenmeli, yaşam tarzı haline getirilmelidir. Yapılacak çok şey var…

Hasta olmadan önce sağlığımızın kıymetini bilelim. Sadece cisim bedenimizin sağlıklı olması yeterli değil ruhumuzun da iyi olması gereklidir. Sağlıcakla kalın!

 

 

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
17Ekm

Doğal Detoks: Kil Tedavisi

17Ekm
04Ekm

Anadolu Şifa Merkezi Olabilir

04Tem

Şehrin Zarafeti

27Haz

Şifa Şehri Manisa!