Sağlıkta e-Liderlik - Yasemin BİLGİN

Sağlıkta e-Liderlik


  

  SAĞLIKTA E-LİDERLİK

     Globalleşen dünyada insanın aktif rol aldığı yönetişimde sanal iletişimin rolünü artırmıştır. Böylelikle liderliğin kalbi olarak düşünülen geleneksel iletişimin yerini alan sanal iletişimde, aktif üyelerinin lider tarafından nasıl etkileneceği kafalarda şüphe uyandırmıyor.

Sanallık, insanların soyut olarak benimsediği özellikle sosyal ağlar sayesinde bir yönetim şekli olmaya koşar adımlarla ilerliyor. Teknoloji çağı yönetime yeni bir kimlik kazandırmakta. Uzaktan Eğitim, E-mail, e-posta işlemleri bilginin kalitesini güvenilirliğini hızını olumlu anlamda etkilemiştir. Sağlıkta E-Liderliğe bakacak olursak teknolojinin, bilginin ve insanın yoğrularak hizmet vermesi ve bu sürenin aktif dinamik bir şekilde yaygınlaşması hem yönetim hem de personelin iş motivesini artırmaya yüz tutmuştur. Bir örnek verecek olursak A hastanesinde poliklinik sekreterlerine her ay haftada iki defa saat 13.00-14.00 arası verilmesi planlanan eğitimlere katılım zorunluda olsa daima hedef edilen başarının ve katılımın sağlanması güç oluyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Biraz açacak olursak; katılımcı mesai saatleri haricinde olduğu için dinlenme saatleri içinde kendini bu duruma mecbur hissetmez. Katılan ve katılmayan personellerin yönetimde aynı standartlarda değerlendirdiğini fark ederse katılmak istemez. Eğitimi veren yöneticin yeteri kadar bilgi sahip olduğunu düşünmez. Liyakate yer verildiği hissine kapılır. Yöneticisi ile veya grup arkadaşlarıyla kişisel bir meselesi varsa yüzleşmek istemez katılımı gerçekleştirmez. Bunlar sadece tahmin edebildiğimiz nedenler durum böyleyken A hastanesinde verilen eğitimlerin çokta verimli sonuçlar veremeyeceğini tahmin edebiliriz. B hastanesinde ise yine aynı eğitim aynı personele verilme kararı alsa ve uygulanan sistem tamamen stratejik olsa. Sistem tamamen sanal ortamda sosyal ağ veya personellerim kişisel maillerine hastane yönetim ve hastane bilgi işleminin işbirliği ile personellere sanal katılımcılık serfitikası programı dahilinde katılım sağlanabilir. Burada çoğu olumsuz nedenler olumlu bir havaya dönüşür ve verimlilik artar.

Gücümüzü  daha güçlü kılmak için oluşturulmuş olan sosyal ağlar, e-posta, e-eğitim, e-insan kaynakları günümüz liderlerine az yorularak çok kişiye ulaşmayı sağlamakta. Teknolojiye hakim aktif bir yönetici bilgi birikimi ses duyurabilirse gereken desteği alır. E-Lider olmak için çaba göstermez olur. Liderin ve ekip üyesinin sürekli iletişimini artırır. Her kesim insana hitap eder. Bu da zıt kutupların bile grup dışlanmasına uğramamasına göstergesidir.

                                                                           

                                                                                    SAĞLIK YÖNETİCİSİ

                                                                                     YASEMİN BİLGİN

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
01Tem
24Haz

Sağlıkta Yönetimin Profesyoneli !

17Haz

Sağlıkta e-Liderlik