Yeni dalga, 10 bin 131 kişi kamu görevinden çıkarıldı

675 sayılı KHK ile TBMM'de 3, Milli Eğitim Bakanlığında 31, AFAD'da 1 görevli, ihraç edilenler listesinden çıkarıldı.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2'si general, 9'u pilot toplam 39 asker ile TBMM'den 3, MEB'den 31, AFAD'dan 1 personel, ihraç edilenler listesinden çıkarıldı. 
 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK'da daha önce yayımlanan 668 ve 672 sayılı KHK'larda ihraç edilenlerin yer aldığı listelerden çıkarılanların isimlerine yer verildi. 
 
2'si general, 9'u pilot toplam 37 asker daha ihraç listesinden çıkarıldı
 
Buna göre, Prof. Tabip Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci ve Prof. Dr. Tabip Tuğgeneral Melih Hamdi Ünal ile 9'u pilot toplam 37 asker daha ihraç listesinden çıkarıldı.
 
Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 3, Milli Eğitim Bakanlığından 31, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 1 kişinin daha önce yayımlanan ihraç listelerinden çıkarılmasına karar verildi.
 
Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak.
 
Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.
 
Bu kişiler, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.
 
Bin 82 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbesi alındı 
 
675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile; daha önce resen emekli edilen, meslekten çıkarılan ve kendi isteğiyle ayrılan bin 82 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbesi alındı.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı KHK'da "Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler" başlığı altındaki 2. maddede, "4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan bin 82 emniyet teşkilatı mensubunun rütbesinin alındığı" belirtildi.
 
Buna göre söz konusu kişiler, görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecekler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecekler. Bu kişiler, uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacakları ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.
 
KHK ile, söz konusu kişilerin uhdelerindeki her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.
 
Ayrıca bu kişilerin silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları da iptal edildi.
 
Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacaklar.
 
10 bin 131 kişi kamu görevinden çıkarıldı
 
Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı KHK ile bazı bakınlıklar ve bağlı kuruluşlar ile bazı kamu kurumlarından toplam 10 bin 131 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 
 
675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
KHK'nın "Kamu personeline ilişkin tedbirler" başlıklı birinci maddesinin ilk fıkrasına göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli birinci listede yer alan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.
 
Buna göre;
Türkiye Büyük Millet Meclisinden (TBMM) 32,
Yargıtay Başkanlığından 183,
Sayıştay Başkanlığından 69,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden 1,
Türk Dil Kurumundan 1 kişi,
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 28,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 8,
Diyanet İşleri Başkanlığından 249,
Hazine Müsteşarlığından 12,
Sermaye Piyasası Kurulundan 7,
Vakıflar Genel Müdürlüğünden 4,
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından 1,
Avrupa Birliği Bakanlığından 2,
Türk Akreditasyon Kurumundan 1,
Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 2 bin 534,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 30,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) 1,
Türk Standardları Enstitüsünden 32,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 48,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 52,
Dışişleri Bakanlığından 102,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 10,
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 36,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı, ilgili, ilişkili kuruşlardan 172,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 19 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2,
Türkiye İstatistik Kurumundan 23, İstanbul Kalkınma Ajansından 7,
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 11,
Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 219, Savunma Sanayii Müsteşarlığından 7,
Orman ve Su işleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 83,
Sağlık Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlardan 2 bin 774,
yüksek öğretim kurumlarından bin 267,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden 3,
Türk Silahlı Kuvvetlerinden de 101 kişi, kamu görevinden çıkarıldı. 
 
Soruşturmalardaki süre sınırı
 
Resmi Gazete'de yer alan 675 sayılı KHK ile 15 Temmuz'dan OHAL kararının alındığı 20 Temmuz'a kadar geçen sürede görevden uzaklaştırılanlar hakkındaki soruşturmalara ilişkin mevzuattaki süre kısıtlaması, OHAL boyunca uygulanamayacak. Söz konusu hüküm, 15 Ekim itibarıyla geçerli olacak.
 
15 Temmuz'da yaralananlara gazilik unvanı
 
675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan kamu görevlileri ve sivil vatandaşlara yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilecek.
 
Şüphelinin avukatıyla görüşmesi kısıtlanabilecek
 
Resmi Gazete'de yer alan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı suçlardan gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmeleri, hakim kararıyla kısıtlanabilecek ve bu sürede ifade alınamayacak.
 
OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) sanık ve şüphelilerin müdafileri ile görüşme şartlarını düzenleyen 154'üncü maddesinde değişiklik yapılacak. 
 
İlgili maddeye, "Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararıyla 24 saat süreyle kısıtlanabilir, bu zaman zarfında ifade alınamaz." şeklinde fıkra eklenecek.
 
Böylece, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk ile terör, örgütlü işlenen uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından gözaltında bulunanların hakim tarafından 24 saat süreyle avukatıyla görüşmesi kısıtlanabilecek.
 
Avukatın mazeretsiz terk ettiği duruşmaya devam edilebilecek
 
Öte yandan, CMK'nın duruşmada bulunacakların belirlendiği 188'inci maddesinde de değişikliğe gidilecek.
 
Söz konusu maddenin birinci fıkrasındaki "Duruşmada, hükme katılacak hakimler ve cumhuriyet savcısı ile zabıt katibinin ve Kanun'un zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde müdafinin hazır bulunması şarttır." hükmüne, "Müdafinin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir." ibaresi eklenecek.
 
Böylece, avukatın mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilecek.
 
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile devlet üniversitelerine rektör atamalarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeye göre rektör, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından önerilecek, profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca atanacak.
 
KHK'larla kapatılan şirketlere finansman sağlayan kuruluşlar ceza almayacak
 
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum ve kuruluşlara veya faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere sağlanan fon, kredi ve benzeri finansal hizmetlerden dolayı banka ve finans kuruluşları ile çalışanlarına cezai sorumluluk yüklenemeyecek. Bu durum, işlem tarihi itibarıyla FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğine dair Maliye Bakanlığı tarafından hakkında bildirimde bulunulmayan gerçek ve tüzel kişilere sağlanan söz konusu finansal enstrümanlar için de geçerli olacak. 
 
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi̇rler Alınması Hakkındaki 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Buna göre, ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum ve kuruluşlara veya faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere veya işlem tarihi itibarıyla FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğine dair Maliye Bakanlığı tarafından hakkında bildirimde bulunulmayan gerçek ve tüzel kişilere ilgili mevzuatı uyarınca sağlanan fon, kredi ve benzeri finansal hizmetlerden dolayı banka ve finans kuruluşları ile çalışanlarına cezai sorumluluk yüklenemeyecek.
 
Özel öğretim kurslarına yeni düzenleme
 
676 sayılı KHK ile faaliyette olan özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Ağustos 2017'den itibaren bir bilim grubunda devam edebilecekler. En geç 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacak.
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN