Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında azami teminat tutarlarında değişiklik yapıldı

Tibbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasinda kurum katkisina ilişkin usul ve esaslara dair tebliğ (2010/1)'de değişiklik yapilmasina İlişkin tebliğde değişiklik yapıldı.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Hekimlerin tıbbi uygulamalar esnasında yaşadıkları çeşitli mesleki hatalar nedeniyle haklarında açılan tazminat davalarında karşılaştıkları yüksek tutardaki mali riskleri için 2010 yılında Mali Sorumluluk Sigortası getirilmişti.

Son dönemde hekimler aleyhine açılan davalarda tazminat bedelleri Mali Sorumluluk Sigortası teminat bedellerinin üzerine çıkmaktaydı. Yetkili sendika olarak teminat bedellerinin yükseltilmesi taleplerimiz arasındaydı.

Bugün itibariyle Mali Sorumluluk Sigortası’na ilişkin yeni düzenlemeler yapılarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

28 Ekim 2015 tarihli  Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre, vaka başına olan 400.000 TL üst tazminat sınırı, özellikle riski yüksek cerrahi branşlarda 600.000 TL ve 800.000 TL’ye çıkarıldı. Böylelikle hekimlerin 400.000 TL’yi aşan tazminat ödemelerinde sınırları %50 ve %100 artırılarak, mesleki mali sorumluluk sigorta güvencelerinin koruma düzeyi yükseltildi.

Ayrıca, yıllık sınır olan 1.800.000 TL de aynı şekilde üst olarak uygulanmaya devam edecek. Düzenlemede ödenmekte olan primlerde herhangi bir artış söz konusu değildir.

 

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA

DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının A. TARİFE başlıklı bölümünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

 

Risk Grubu                                Azami Teminat Tutarı (TL)

I.  Grup                                      200.000

II. Grup                                      400.000

III. Grup                                     600.000

IV. Grup                                    800.000"

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının A. TARİFE başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinde yer alan “İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.” cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu prim tutarlarına, acente komisyon bedeli ve üretim giderleri dâhildir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının A. TARİFE başlıklı bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN